Indkaldelse til bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2018-02-25

Dagsorden

Deltagere
:
Anders, Bentha, Lene,  Per, René, Steen.
Afbud: Thomas

Gæster: Rasmus Hansen og Ole Fisker.
 

Tid: ca. 18.45 - ca. 21.45

Sted: Projektlejligheden,Grønnegade 119, 8. sal

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask:  René.
 

 Gensidig orientering Ole - Rasmus - bestyrelse.

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2019-01-28

 

2. Formanden orienterer

 

    a. Byggesag.

 

    b. Afdelingsmødet:
        (1) Lisbeth mangler sted (mail 31.1.).
        (2) Midt spørger, om vi ønsker nogen med derfra til afd. mødet. (mail 28.1.)
        (3) Skal vi ikke allerede nu indsende Pers forslag fra 29.1. ang. strygeruller?
        (4) Opsætning af garderobe: er sendt til Midt. Ole er i gang med at indhente tilbud.

 

(1) FMD har info LDA 2019-02-05

    c. Er der sket yderligere mht. vaskemaskiner, som er i udu? (Rene 11/2-2019.)

 

    d. Lystunnelen:  mail 19.2:

invitation til afstemning 4/3 kl. 18.00.
Tilmelding senest 27/2-2019.
Fernisering 8/3. kl. 18.00-19.30.

    e. Opfølgning fra sidste møde:
        Kontrol af betonkonstruktioner i garageanlæg Grønnegade.

 

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Miljø & energi Udv. v./  Bentha

 

    b. Økonomi v./ Per

        Fastelavn.

 

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

 

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 

    a. Hvornår skal vi tilbyde støtte til opstilling af forslag til AFD møde?

 

    b. Hvornår skal vi udsende mødeindkaldelse til AFD møde?

 

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB
        (20.2) Udsendt regnskab 2018. respons/indvendinger indenfor 14 dage.

 

    b. Øvrige

 

6. Indkomne klager.

 

    a. Klage nr. 01-25-0130-010 (fra 18.2.) vedr. støj. 

 

7. Kontortid, mandag 2019-03-04, kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne:

     Mad til næste møde:

 

8. Eventuelt.

 

    a. Fra sidste møde:
        Hvem indkalder Jesper Christensen fra Bolignet Aarhus?

 

    b. ...

 


 
Referatet udfærdiges af Lene  
Sidst opdateret 24. februar 2019, kl. 23:07
af Anders T. Nielsen 

Last updated 05-06-2020 00:00:00