Referat af bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2018-02-25

Dagsorden

Deltagere
:
Anders, Bentha, Lene,  Per, René, Steen.
Afbud: Thomas

Gæster: Rasmus Hansen og Ole Fisker.
 

Tid: ca. 18.45 - ca. 21.45

Sted: Projektlejligheden,Grønnegade 119, 8. sal

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask:  René.
 

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

0. Gensidig orientering Ole - Rasmus - bestyrelse.

 I fremtiden vil en markvandring dække over både gennemgang af pv-listen og en markvandring. 

1. Godkendelse af referat fra møde 2019-01-28

 Godkendt uden bemærkninger

2. Formanden orienterer

 

    a. Byggesag.

 Intet nyt.

Torsdag den 28/2 kl 18, er der møde for beboerhusets arbejdsgruppe i projektlejligheden

    b. Afdelingsmødet:
        (1) Lisbeth mangler sted (mail 31.1.).
        (2) Midt spørger, om vi ønsker nogen med derfra til afd. mødet. (mail 28.1.)
        (3) Skal vi ikke allerede nu indsende Pers forslag fra 29.1. ang. strygeruller?
        (4) Opsætning af garderobe: er sendt til Midt. Ole er i gang med at indhente tilbud.

 Afdelingsmødet fastsat til tirsdag den 14/5-2019 kl 18 på Hotel Scandic City 

(1) FMD har info LDA 2019-02-05

(2) Bygningsansvarlig Danny Eriksen og Ole Fisker deltager.

(3) Bestyrelsens forslag om, at der kun skal være én strygerulle pr blok med egen indgang til rullestuen, sendes til afstemning

(4) Ole Fisker er i gang med at samle tilbud på opsætning af garderobeskabe

    c. Er der sket yderligere mht. vaskemaskiner, som er i udu? (Rene 11/2-2019.)

 Fortsat dialog med med Elektrolux

    d. Lystunnelen:  mail 19.2:

Invitation til afstemning 4/3 kl. 18.00.
Tilmelding senest 27/2-2019.
Fernisering 8/3. kl. 18.00-19.30.

    e. Opfølgning fra sidste møde:
        Kontrol af betonkonstruktioner i garageanlæg Grønnegade.

 Udskudt til 2020

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Miljø & energi Udv. v./  Bentha

 Klostervangen er meldt til den landsdækkende oprydning søndag den 31/3-2019.

Da der ofte er "fyret" op for radiatorerne i vaskehusene, blev bestyrelsen enige om at få radiatorerne i rummene plomberet.

Bentha kontakter serviceafdelingen.

    b. Økonomi v./ Per

        Fastelavn.

Økonomien er ok.

Per og Jane står for fasterlavnsfesten søndag den 3/3-2019 kl 10. Vi mødes i bestyrelsen til forberedelse i billard-rummet kl 8.

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

 Gæsteværelset er jævnligt udlejet.

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 

    a. Hvornår skal vi tilbyde støtte til opstilling af forslag til AFD møde?

 Hjælp til opstilling af forslag til AFD tilbydes af bestyrelsen mandag den 8/4-2019 og torsdag den 25/4 kl 19 i projektlejligheden

    b. Hvornår skal vi udsende mødeindkaldelse til AFD møde?

 Mødeindkaldelse til AFD sendes ud midt marts 2019

Anders sender et forslag til LDA om udformning af mødeindkaldelsen 

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB
        (20.2) Udsendt regnskab 2018. respons/indvendinger indenfor 14 dage.

 Ingen indvendinger.

    b. Øvrige

 Det bemærkes, at der her i vinter/forår er en meget høj flyttefrekvens

6. Indkomne klager.

 

    a. Klage nr. 01-25-0130-010 (fra 18.2.) vedr. støj. 

 Orienteret

7. Kontortid, mandag 2019-03-04, kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne:

     Mad til næste møde: Per

 Lene, Per, René og måske Bentha

8. Eventuelt.

(1) Steen fremlagde en bekymring for, at hvis elevatorerne udskiftes som det første i renoveringsprocessen, ,

vil der være en stor risiko for,at de nye elevatorer ødelægges af, at byggemateriale skal fragtes op og

ned i elevatorerne.

Bentha sørger for, at dette tages op på næste beboerudvalgsmøde den 24/4

(2) Visti fylder 50 år på fredag den 1/3-2019. Bentha sørger for gave fra bestyrelsen.

(3) Der har på facebook været en "efterlysning" af hus-gavle til festuge-dekorering. Per kontakter ophavsmanden og 

"tilbyder" dem at dekorere Klostervangens gavle.

(4) Frivillig gårdmand Erik er død. Bentha sørger for bårebuket fra Klostervangens beboere.

Bisættelsen finder sted på Vester kirkegård

 fredag den 1/3 kl 11.30

 

 

    a. Fra sidste møde:
        Hvem indkalder Jesper Christensen fra Bolignet Aarhus?

 René indkalder Jesper Christensen til bestyrelsesmødet den 25/3-2019

    b. ...

 


 
Referatet udfærdiges af Lene  
Sidst opdateret 24. februar 2019, kl. 23:07
af Anders T. Nielsen 

Last updated 05-06-2020 00:00:00