Indkaldelse til bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2019-03-25

Dagsorden

Deltagere
:
Anders, Bentha, Lene,  Per, René, Steen, Thomas

Gæster: Jesper Christensen fra bolignet aarhus.

Tid: ca. 18.45 - ca. 21.45

Sted: Bestyrelseslokalet, Projektlejligheden, Gr. gade 119, 8. th.

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask:  Per
 
  Aktioner: Hvem, hvornår?

0. Jesper Christensen fra Bolignet Aarhus fortæller om sit produkt.

 

1. Godkendelse af referat fra møde 2018-02-25

 

2. Formanden orienterer:

 

    a. Byggesag.

 

    b. PV-skema: mail fra Rasmus af 2019-02-28.

Drøftes under pkt. 5.a.

    c. Afd. mødet: Forslag fra Bestyrelsen:
        Se selvstændig mail fra A25 FMD af 2019-03-24, endvidere:
        1. strygerulle og
        2. opsætning af garderobehylder.
        Forslag fremsendt om kunst i Klostervangen. (2019-03-22) udtalelse fra os.

        Skal vi bede Helle komme ift. budget?

 

    d. Skal vi fortsat have tilsendt beboerklager fra AAB? (mail af 13.3).

 

    e. 100-årsfesten!

 

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Miljø & energi Udv. v./ Thomas & Bentha

a. National oprydningsdag 31. marts. 
b. Fem lugedage planlagt:
   - 7. april,
   - 28.april,
   - 11. maj,
   - 26. maj og
   - 13. juni.
c. Interview gennemført til "Beboernyt" om giftfri Klostervang.
    Thomas vil gerne sende statussituation til Ole Fisker vedr. dette emne i forhold til denne vækstsæson.

    b. Økonomi v./ Per.
     - Ansøgning fra rejseklubben.
     - Beboerønske: opsætte håndliste ved kældernedgangen. (Rene).

 

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

    d. djurssommerland eller legoland tur og hvornår?

    e. flytning af stor blå skralde containere.

 

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 

    a. "Nye" whiteboards i opgangene

 

    b. Information til beboerne om helhedsplanen på
        "projekthjemmesiden" er mangelfuld!?
       (Tegningsmateriale + meget af de andre ting, som AG er præsenteret for)
 

 

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB
        - PV-skema: mail fra Rasmus af 2019-02-28.

 

    b. Øvrige

 

6. Indkomne klager.

 

    a. Klage nr. 01-25-0071-010 af 27.februar 2019.

 

7. Kontortid, mandag 2019-04-01, kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne

    Hvem sørger for mad:

 

8. Eventuelt.

 


 
Referatet udfærdiges af Lene  
 

Last updated 05-06-2020 00:00:00