Indkaldelse til bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2019-04-29

Dagsorden

Deltagere
:
Anders, Bentha, Lene,  Per, René, Steen, Thomas

Tid: ca. 18.45 - ca. 21.45

Sted: Projektlejligheden Gr. 119, 8. sal

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask:  Steen,
 

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2019-03-25

 

2. Formanden orienterer:

 

    a. Byggesag.
        - Beboergruppemøde - evaluering
        - Nyt fra AG
        - Besparelserne (mail fra Carina 27.3,)
        - Stillelejligheden (mail fra Carina 11.4.)
        - Fremtidige bestyrelsesmøder i stillelejligheden?
          Hvor skal bestyrelsens inventar opbevares? Adgang til printer og projektor?
        - 1. mandag i måneden holder bestyrelsen åbent fra 18.30 - 19.30, men hvor?
        -  Status på afklarende møde om samarbejdsvilkår.

 

    b. Afd. mødet:
        1. Hvordan stiller vi os til samtlige forslag:
          - Bestyrelsens egne 11 forslag,
          - Desuden cykelskur (mail af 2.4).
          - Fra Alex 4 forslag, (fra 15.4.) 
          - Kunst i afdelingen.

        2. Gæster fra AAB administration / rådgivere + organisationsbestyrelsen.

        3. Fremlæggelse af budgetforslag på afdelingsmødet.

        4. To aftener med støtte til potentielle forslagsstillere - evaluering.

        5. Praktik & Formøde.

 

    c. Hvad med de gamle komfurer. (mail fra Rasmus af 11.4-2019)

 

    d. Referat fra repr.skabs bestyrelsens arbejdsweekend. (mail fra Peter Kragballe af 29.3-2019)

 

    e. "100 år er ingen alder": Reception, fest og en event lørdag den 22/6-2019.
         (Tid og sted vil blive offentliggjort senere.)

 

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Miljø & energi Udv. v./ Thomas & Bentha
        - Svar fra Ole ang. økonomi for renholdelse af grønne områder (mail af 28.3-2019)

 

    b. Økonomi v./ Per.
       - Udsendt budgetforslag, (udleveres på mødet)
       - 1. mio besparelse på PV.       

 

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

    d. rengøringen af opgange. Bentha

 

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 

    a. "Ny" klostervangen.dk hjemmeside?
        - Redesign/layout,
        - Restrukturering,
        - Funktionalitet,
        - Evt. hvem og hvornår?

    b. Nyhedsbrev fra projektgruppen, APR 2019

 

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB:
        - Vivi H. om vedligeholdelsesreglementer (mail 25.3-2019)
        - Vivi H. om persondataloven. (mail 2.4-2019)

 

    b. Øvrige
        - Main fra Jan Bruun Hansen vedr. trædrejebænk

 

6. Indkomne klager.

 

    a. Klage nr.:  Påmindelse til beboer om støj.(fra 27.3-2019)

 

7. Kontortid, mandag 2019-05-06, kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne:

    Mad til næste møde:

 

8. Eventuelt.

 

    a. ...

 

    b. ...

 


 
Referatet udfærdiges af Lene  

 

Sidst opdateret 28. april 2019, kl. 18:53
af Anders T. Nielsen

Last updated 05-06-2020 00:00:00