Indkaldelse til bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2019-05-27

Dagsorden

Deltagere
:
Anders, Bentha, Lene,  Per, René, Steen, Thomas

Tid: ca. 18.45 - ca. 21.45

Sted: CasaColonia, Fresiavej 536, Norringholm HF

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Anders, Bentha, Lene, Per, René, Steen, Thomas
 

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2019-04-29

 

2. Formanden orienterer:

 

    a. Evaluering af afdelingsmødet og gennemgang af referatet.

Ni taxaboer benyttet. I alt kr. 1.566

    b. Konstituering
        Herunder lodtrækning om ny repræsentant til beboerudvalget.

Anders Sørensen
Gitte Høgh

    c. Opfølgning på beslutninger fra mødet. (Bl. Oles opsummering 15.5.)

 

    d. Byggesag. Hvad sker med de 6-8 p-pladser i Samsøgade?

 

    e. Opsamling på samarbejdsmøde mellem A25FMD, Org. best. formand og kontaktperson

Réne og Steen deltog ikke i telecon 2019-05-13

    f. Tilmelding til Repræsentantskabsmødet 2019-06-20 Kl.19.00, Scandic City

 

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Miljø & energi Udv. v./ Thomas & Bentha. Har indkøbt haveredskaber. 

 

    b. Økonomi v./ Per

 

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

 

    d. Nyt rengøringsfirma? Bentha.

 

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 

    a. Beboere rykker for info vedr. helhedsplanen via Facebook

 

    b. AAB projektledelse har stadig ikke offentliggjort AG dagsordener/ref., detaljeret tidsplan for beboere, tegningsmateriale, mv. for beboere
        eller detaljeret økonomi for beboerrepræsentanter.

FMD har pr. 2019-05-26 orienteret Org.best FMD,
A25 kontaktperson og AAB direktør.

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB. 22.5. Kursus i bestyrelsesweb 17/6 + 18/6.

 

    b. Øvrige. En beboer ønsker oplyst, hvordan vi har behandlet hans klagesag. 

 

6. Indkomne klager.

 

    Ingen indkomne klager

 

7. Kontortid, mandag 2019-06-03, kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne

 

8. Eventuelt.

 

    a. Salg af komfurer 3/6. Hvordan gør vi og hvordan ved beboerne det? 

 


 
Referatet udfærdiges af Lene  
Sidst opdateret 26. maj 2019, kl. 21:26
af Anders T. Nielsen

Last updated 05-06-2020 00:00:00