Sidst opdateret 18. juni 2019, kl. 11:43
af Lene Gaba
Referat af bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen.
2019-05-24

Dagsorden

Deltagere
:
Anders, Bentha, Lene,  Per, René, Steen, Thomas

Tid: ca. 18.45 - ca. 21.45

Sted: CasaColonia, Fresiavej 536, Norringholm HF

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Anders, Bentha, Lene, Per, René, Steen, Thomas
 

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2019-04-29

 Godkendt

2. Formanden orienterer:

 

    a. Evaluering af afdelingsmødet og gennemgang af referatet.

Ni taxaboer benyttet. I alt kr. 1.566

Referatet godkendt

Bestyrelsen vil gerne sige et stor tak til dirigenten Bendt for et fint og velgennemført afdelingsmøde.

Forslag 21: Strygeruller: Per kontakter Ole Fisker ang. oprettelse af rum og placering af strygeruller

Forslag 5: Cykelskur. Thomas kontakter Ole Fisker ang. oprettelse af det gamle cykelskur ved cykelstien.

Forslag 13+14: Panserplader +firefadsvinduer: Bestyrelsen holder projekt ledelsen op på forslagene, der begge blev vedtaget.

Forslag 15: Sænkede lofter på de grønne altaner. Følges op af Anders og Per.

Forslag 16: Ang. ladestander ved Grønnegades gavl. Følges op af Anders og Per.

Forslag 17: Affaldsøen ved Langelandsgade: Følges op af Thomas.

Forslag 18: Ang. Manglende gelændre ved trapperne: Følges op af Bentha.

Forslag 22: Ang. opsigelse af eksterne garage-lejere. Følges op af Rene.

 

 

    b. Konstituering
        Herunder lodtrækning om ny repræsentant til beboerudvalget.

Repræsentanter til beboerudvalget: Anders Sørensen og Gitte Høgh

Konstituering af bestyrelsen:

Formand: Anders Nielsen. Genvalgt

Næstformand og miljøminister: Thomas Kjærgaard

Jurist: Rene Hvid Pedersen

Økonomiminister og kasserer: Per Ohms. Genvalgt

Miljø- og rengøringsminister: Bentha

Forsyningsminister og fitness-direktør: Steen Nielsen. Genvalgt

Sekretær og referent: Lene Gaba

    c. Opfølgning på beslutninger fra mødet. (Bl. Oles opsummering 15.5.)

 

    d. Byggesag. Hvad sker med de 6-8 p-pladser i Samsøgade?

 Følges op af Per, der kontakter Carina.

    e. Opsamling på samarbejdsmøde mellem A25FMD, Org. best. formand og kontaktperson

Réne og Steen deltog ikke i telecon 2019-05-13

Anders orienterer om mødet.

    f. Tilmelding til Repræsentantskabsmødet 2019-06-20 Kl.19.00, Scandic City

Thomas, Steen, Per, Anders og Lene. Thomas tilmelder alle. 

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Miljø & energi Udv. v./ Thomas & Bentha. Har indkøbt haveredskaber. 

 Pengene til haveredskaber er bevilliget, og redskaberne købt.

    b. Økonomi v./ Per

 Ok økonomi

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

 Nøglerne til beboerhuset er afleveret til AAB, der om kort tid går i gang med renoveringen.

    d. Nyt rengøringsfirma? Bentha.

Bentha har talt med Ole Fisker. Den ikke gennemførte jule-hovedrengøring bliver nu lavet. 

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 Beboere har rykket for info vedrørende helhedsplanen. Følges op af Anders, der har orienteret AAB og projektledelsen.

    a. Beboere rykker for info vedr. helhedsplanen via Facebook

 

    b. AAB projektledelse har stadig ikke offentliggjort AG dagsordener/ref., detaljeret tidsplan for beboere, tegningsmateriale, mv. for beboere
        eller detaljeret økonomi for beboerrepræsentanter.

FMD har pr. 2019-05-26 orienteret Org.best FMD,
A25 kontaktperson og AAB direktør.

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB. 22.5. Kursus i bestyrelsesweb 17/6 + 18/6.

Det er et kursus rettet mod bestyrelsesmedlemmer. 

Bestyrelsen ansøger om bestyrelsesweb kursus den 17/6 kl 17-18

    b. Øvrige. En beboer ønsker oplyst, hvordan vi har behandlet hans klagesag. 

 Rene svarer beboeren.

6. Indkomne klager.

 

    Ingen indkomne klager

 Ingen indkomne klager

7. Kontortid, mandag 2019-06-03, kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne

 Anders, Per, Bentha, Thomas og Lene 

8. Eventuelt.

 

    a. Salg af komfurer 3/6. Hvordan gør vi og hvordan ved beboerne det? 

    b. Julefrokost for bestyrelse og funktionærer

    c. Brunch for bestyrelsen og repræsentanterne til beboerudvalget

Per sætter et opslag op plus noterer salg af komfurer på facebook. 

Valget faldt på fredag den 13/12-2019. Rene finder et egnet sted.

Valget blev den 30/6-2019 kl 10-12. Lene Finder et egnet sted.

 


 
Referatet udfærdiges af Lene  
Sidst opdateret 26. maj 2019, kl. 21:26
af Anders T. Nielsen

Last updated 05-06-2020 00:00:00