Indkaldelse til bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2019-06-24

Dagsorden

Deltagere
:
Anders, Bentha, Lene,  Per, René, Steen, Thomas

Tid: ca. 18.45 - ca. 21.45

Sted: Billardlokalet, Langelandsgade 52, 1. sal

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Anders, Bentha, Birgitte, Per, René, Steen, Thomas
 

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2018-YY-2Z

 

2. Formanden orienterer:

 

    a. Byggesag.

 

    b. XXX

 

    c. yyy

 

    d. ZZZ

 

    e. VVV

 

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Miljø & energi Udv. v./ Thomas & Bentha

 

    b. Økonomi v./ Per

 

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

 

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 
    a. XXX

 

    b. YYY

 

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB

 

    b. Øvrige

 

6. Indkomne klager.

 
    a. Klage nr. 123456 af 2018-xx-yy

 

    b. Klage nr. 654123 af 2018-xx-yy

 

7. Kontortid, mandag 2018-YY-ZZ, kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne

 

8. Eventuelt.

 

    a. ...

 

    b. ...

 


 
Referatet udfærdiges af Lene   [ INDSÆT SKABELONEN
"SIDST REDIGERET..." ]

 

 

Last updated 05-06-2020 00:00:00