Referat af bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2019-06-24

Dagsorden

Deltagere
:
Anders, Bentha, Lene, Per, René, Steen, Thomas

Tid: ca. 18.45 - ca. 21.45

Sted: Billardlokalet Langelandsgade kælderen

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Steen 
 

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2019-05-27

 

2. Formanden orienterer:

 

    a. Opfølgning fra afd. mødet med Morten Strunge om vores

        forslag (Mail fra Morten den 29/5)

 

    b. boldbanen (Mail fra Thomas Kruse videresendt af Anders den 11/6)

 

    c. Opfølgning på strygeruller ved Per

 

    d. Opfølgning fra afd. mødet: Affaldsø og cykelskur

Adgangsforhold til affaldsø er klaret. Ole er i gang med at lave økonomi på 

opsætning af cykelskur

    e. Rene har følgene punkter til mødet:

        1. Kollektiv indmeldelse i LLO. Den behandling beboerne får af AAB ifm helhedsplanen er 

        simpelthen ikke god nok. Det er for store indgreb i retten til egen bolig. Vi skal bruge hjælp, for at kunne 

        sikre , at beboerne bliver behandlet ordentligt og indenfor loven

        2. Erstatningsplads til dem, der mister kælderrum evt ved boxit.

        3. Håndværkerparkering. Den oprindelige aftalevar, at håndværkerne ikke skulle tage vores P-pladser,

        men nu fylder de halvdelen af Grønnegades P-pladsser.

        4. Parkeringspladser ved Samsøgade. Hvordan får vi gennemtrumfet, at de skal laves nu.

        5. Kommerciel brug af vores boldbane. Der er efterhånden mange klubber, der på fast basis bruger vores 

        baner. Dette gør det svært for egne beboere. Kunne vi kræve, at beboere får gratis adgang til at deltage?

        6. Indkøb af festtelt til udlejning. Da beboerhuset jo er lukket på ubestemt tid, kunne vi købe et telt, som 

        kunne udlejes evt med klapmøbler også.

        7. Konsekvensen af giftfri Klostervangen. Vores belægninger er flere steder ved at lide skade pga

        ukrudtet, og vores faldunderlag på legepladsen vil ikke kunne godkendes. Vi fik anmærkning på seneste 

        kontrol, og det er meget værre nu. Hvad gør vi?

        

 

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Miljø & energi Udv. v./ Thomas & Bentha. Foldere om byens "stille steder" er uddelt til alle beboere.

 

    b. Økonomi v./ Per

 

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

 

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 
    a. XXX

 

    b. YYY

 

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB. Beboernyt: Tema om måltidet og fællesspisning ( Mail fra Lone Brock den 19/6)

 

    b. Tilmelding til repræsentantskabsweekend den 5-6/10

 

6. Indkomne klager.

 
    a. Klage/erstatning. Falduheld på plantekasse.

 

    b. Klage nr. 654123 af 2019-xx-yy

 

7. Kontortid, mandag 2019-YY-ZZ, kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne, Billardrummet

    Bentha, Steen, 

 

8. Eventuelt.

 

    a. Brunch med beboerrepræsentanterne søndag den 30/6 kl 10 på Cross Cafe.

 

    b. ...

 


 
Referatet udfærdiges af Lene  
Sidst opdateret 25. august 2019, kl. 20:08
af Anders T. Nielsen

 

 

Last updated 05-06-2020 00:00:00