Indkaldelse til bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2019-08-26

Dagsorden

Deltagere
:
Anders, Lene, Per, René, Steen. Afbud fra Thomas & Bentha.

Gæster:
Boberudvalget repr v./ Gitte, Anne-Marie, Anders og Leif.

Tid: ca. 18.45 - ca. 21.45

Sted: Billardlokalet Langelandsgade kælderen

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Steen 
 

 

Aktioner:
(Hvem, hvornår?)

0. Gensidig orientering, Beboerudvalget:

 • Ekstraordinært bestyrelsesmøde 2019-08-05: Forslag om møde med kontaktperson og bestyrelsesformand => status:
  Uformelt møde med Bent N. (mail fra Anders 6.8.) Respons fra Jakob 7.8. Svar fra Bent 9.8
 • Status på 105/107 og de deraf afledte erfaringer og udestående problemer,
 • Processen som helhed - René har noget info, som han gerne vil dele,
 • Status på de fire emner, som vi har bedt projektafdelingen undersøge på baggrund af beslutningen på AFD-mødet:
  Møde med AAB - flest kan 3. september. Andre forslag?
  (4-spors vinduer, ingen nedhængte lofter på altaner, panserglasfaldsikring og forberedelse af strøm til ladestandere i gavlen af Gg blokken)
 • Beboerhus:
          Placering af gæsteværelse (mail fra Anders til Søren 2019-07-15)
          Mail af 2019-07-20 fra Leif K. ang. faciliteter til funktionærer.
 • Ekstraordinært afdelingsmøde, herunder "herlighedsværdistigningerne",
 • Evt. andre relevante forhold relateret til helhedsplanen. 
 

1. Godkendelse af referat fra møde 2019-06-24

 

2. Formanden orienterer:

 

    a. Mødet m. Morten S.  (se 27.6. M.S.`s referat 9.7.) => Se pkt. 0; Indgår i orintering, beboerudvalg

 

    b. Ekstraordinært afdelingsmøde...

 

    c. Efterspørgsel på parkering fra eksterne:
        Hvordan forholder vi os til udlejningh af Samsøgadeanlæggets (renoverede) garager?

 

    d. Repr.-weekend første weekend i OKT. Tilmelding:
        http://intra.aabnet.dk/hvadskerder/nyheder/aab/Sider/Tilmelding-til-Repræsentantskabsweekend-d.-5.-og-6.-oktober---ÅBEN-FOR-TILMELDING.aspx

 

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Miljø & energi Udv. v./ Thomas & Bentha: Møl i genbrugsen. (mail 10.8.)

       Ukrudtsbekæmpelse. (Mail til Ole F. 27,6. / svar fra Allan A. 4.7.)

       Manglende tømning af affaldscontainer. (Bentha 22.7.)

 

    b. Økonomi v./ Per

 

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

 

    d. Rene:
        --- Alternativ til inddragede kælderrum (28.6)
        --- Opsigelse af garager (28.6.)
        --- Parkeringssituationen (28.6.)
        --- Andre foreningers brug af booldbanen (28.6)
        --- Vedr. brandsikkerhed: (mails af 6.8 og 12.8.)

        Per:
        --- Om brandsikkerhed til os (3.8.)

        Lene:
        --- Brug af garage til cykelværksted (29.7.)

 

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 

    a. Intet

 

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB: Tilmelding til repræsentantskabsweekend (mail 8-8.)

 

    b. Øvrige
        1. Mailstreng fra Ø-kvarterbeboerne og kommunen af, senest 02-07-2019 @ 23:44
        2. Mail fra Else om parkeringsplads af 15-07-2019 @ 12:52
        3 Mail fra Rasmus om parkeringsplads af 12-08-2019 @ 10:57

 

6. Indkomne klager.

 

    a. Ingen

 

7. Kontortid, Billardrummet mandag 2019-09-02, kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne: 

 

8. Eventuelt.

 

    a. ...

 


 
Referatet udfærdiges af Lene  
Sidst opdateret 25. august 2019, kl. 21:06
af Anders T. Nielsen


 

Last updated 05-06-2020 00:00:00