Referast af bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2019-08-26

Dagsorden

Deltagere
:
Anders, Lene, Per, René, Steen. Afbud fra Thomas & Bentha.

Gæster:
Boberudvalget repr v./ Gitte, Anne-Marie, Anders og Leif.

Tid: ca. 18.45 - ca. 21.45

Sted: Billardlokalet Langelandsgade kælderen

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Steen 
 

 

Aktioner:
(Hvem, hvornår?)

0. Gensidig orientering, Beboerudvalget:

 • Ekstraordinært bestyrelsesmøde 2019-08-05: Forslag om møde med kontaktperson og bestyrelsesformand => status:
  Uformelt møde med Bent N. (mail fra Anders 6.8.) Respons fra Jakob 7.8. Svar fra Bent 9.8.
 • Status på 105/107 og de deraf afledte erfaringer og udestående problemer,
 • Processen som helhed - René har noget info, som han gerne vil dele,
 • Status på de fire emner, som vi har bedt projektafdelingen undersøge på baggrund af beslutningen på AFD-mødet:
  Møde med AAB - flest kan 3. september. Andre forslag?
  (4-spors vinduer, ingen nedhængte lofter på altaner, panserglasfaldsikring og forberedelse af strøm til ladestandere i gavlen af Gg blokken)
 • Beboerhus:
          Placering af gæsteværelse (mail fra Anders til Søren 2019-07-15)
          Mail af 2019-07-20 fra Leif K. ang. faciliteter til funktionærer.
 • Ekstraordinært afdelingsmøde, herunder "herlighedsværdistigningerne",
 • Evt. andre relevante forhold relateret til helhedsplanen. 

 

Se referatet fra Leif Kruse!

1. Godkendelse af referat fra møde 2019-06-24

Godkendt uden kommentarer.

2. Formanden orienterer:

 

    a. Mødet m. Morten S.  (se 27.6. M.S.`s referat 9.7.)
        => Se pkt. 0; Indgår i orintering, beboerudvalg

Møde med Morten Strunge afholdes den 3/9-2019 kl 18 i billard-rummet.

    b. Ekstraordinært afdelingsmøde...

Der skal bestemmes dato for det ekstraordinære afdelingsmøde omhandlende 4-spors vinduer på altan, ingen nedhængte lofter på altanerne, panserglasfaldsikring og el-ladestandere i Gg´s gavl. Dato bestemmes efter mødet med Morten Strunge

    c. Efterspørgsel på parkering fra eksterne:
        Hvordan forholder vi os til udlejning af Samsøgadeanlæggets (renoverede) garager?   

De to beboere, der har rettet henvendelse til bestyrelsen angående bibeholdelse af garage-lejemål, må henvises til den underjordiske garage i Samsøgade. Anders har rettet henvendelse til udlejningen i AAB 2019-08-30.

    d. Repr.-weekend første weekend i OKT. Tilmelding:
        http://intra.aabnet.dk/hvadskerder/nyheder/aab/Sider/Tilmelding-til-Repræsentantskabsweekend-d.-5.-og-6.-oktober---ÅBEN-FOR-TILMELDING.aspx

HUSK repr.-mødet den 5/10 - 6/10-2019 i Horsens 

 

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Miljø & energi Udv. v./ Thomas & Bentha:
        Møl i genbrugsen. (mail af 2019-08-10.)

       Ukrudtsbekæmpelse. (Mail til Ole F. 2019-06-27 / svar fra Allan A. 2019-07-04)

       Manglende tømning af affaldscontainer. (Bentha 2019-07-22)

a. Thomas følger op på priser på det nye cykelskur.
 - Der er kommet en pose tæpper med møl i genbrugsen. Skadedyrsbekæmper er sat på sagen. Genbrugsen er lukket til engang næste år, når møllene er sprøjtet helt væk.
 - Affaldscontaineren ud for Gg 117-119 blev ikke tømt, da skraldebilen  ikke kunne komme hen til containeren. Containeren er nu flyttet, således at skraldebilen kan køre direkte hen til containeren, tømme denne og bakke tilbage.

    b. Økonomi v./ Per

Intet nyt, da AAB´s nye it system for økonomien ikke fungerer for beboervalgte endnu.

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

Ok udlejning af gæsteværelse, og ok brug af motionsrum.

    d. Rene:
        --- Alternativ til inddragede kælderrum (28.6)
        --- Opsigelse af garager (28.6.)
        --- Parkeringssituationen (28.6.)
        --- Andre foreningers brug af booldbanen (28.6)
        --- Vedr. brandsikkerhed: (mails af 6.8 og 12.8.)

        Per:
        --- Om brandsikkerhed til os (3.8.)

        Lene:
        --- Brug af garage til cykelværksted (29.7.)

 d) Rene:

- AAB har endnu ikke svaret på spørgsmålet om alternativ  til inddragelse af kælderrum. René følger op.
- De eksterne lejere af garager er nu opsagt, se også pkt. 2.a.
- Projektledelsen har rykket kommunen for at få gjort de 6  parkeringspladser i Samsøgade færdige.
- Intet nyt om brug af boldbanen.
- Der har været brand i noget flis udenfor Gg- blokken: Brandbilerne kunne ikke komme frem pga skurvogne og afspærringer

Per:
Der arbejdes stadig på af bedre brandsikkerheden både i og udenfor lejlighederne.

Lene
Klagen over brug af garage til erhvervsbrug ligger nu hos juristen i AAB. Lene følger op.

 

 

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

Der vil i det kommende nyhedsbrev blive gjort opmærksomt på, hvor og til hvem, der kan klages.  

    a. Intet

 

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB: Tilmelding til repræsentantskabsweekend (mail 8-8.)

 Husk tilmelding til repr.skabsmødet den 5/10-6/10-2019

    b. Øvrige
        1. Mailstreng fra Ø-kvarterbeboerne og kommunen af, senest 02-07-2019 @ 23:44
        2. Mail fra Else om parkeringsplads af 15-07-2019 @ 12:52
        3. Mail fra Rasmus om parkeringsplads af 12-08-2019 @ 10:57

1. Da bestyrelsen har pt har nok at se til, lægges den sag "til hjørne".

2.+3.: De to eksterne garagelejere, der kan henvises til det underjordiske garageanlæg, se også pkt. 2.a.

 

6. Indkomne klager.

 

    a. Ingen

 

7. Kontortid, Billardrummet mandag 2019-09-02, kl. 18.30 - 19.30,
     varetages af bestyrelsesmedlemmerne: 

Per, Rene og Lene.

8. Eventuelt.

Intet.


 
Referatet udfærdiges af Lene  
Sidst opdateret 25. august 2019, kl. 21:06
af Anders T. Nielsen


 

Last updated 05-06-2020 00:00:00