Indkaldelse til bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2019-09-30

Dagsorden

Deltagere
:
Anders, Bentha, Lene, Per, René, Steen, Thomas

Tid: ca. 18.45 - ca. 21.45

Sted: Billardlokalet Langelandsgade kælderen

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Steen 
 

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2019-08-26

 

2. Formanden orienterer:

 

    a. Mødet med Morten Strunge. 

 

    b. Mødet med organisationsbestyrelsen 10 SEP. 2019: Evaluering.

 

    c. Ekstra ord. afd. møde 03 OKT 2019.
         - Indhold af orientering på baggrund af indkomne emner,
         - Dagsorden og forslag,
         - Praktiske forhold: Dirigentmappe, stemmesedler, beboerlister, stemmeudvalg, taxa. o.a. 

 

 

    d. Markvandring  07 NOV 2019  kl. 13.00 (Rasmus mail 12 SEP 2019.)

 

   ? e. Hvad med alle de vagtudkald, vi har fx. pga. Bytømrerens manglende pumpekapacitet?

  

 

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Miljø & energi Udv. v./ Thomas & Bentha. Udvalget pt. 

 

    b. Økonomi v./ Per. Regning fra Lindpro (vedr. Stofa) 

    - fest i beboer hus når det er færdig ved Kate og Per

 

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per 

 ......

    d. Opsætning af cykelskur. (Thomas).

     e. Respekt for bestyrelsens beslutninger og offentliggørelse af informationer givet i fortrolighed??

 

 

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 

    a. Har Rasmus fået svar på sine spørgsmål vedr. brik til strygeruller og reservation til rullerum? (mail 28.8).
       

 

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB: Forbrugsregnskab udsat 1 mdr. (mail fra Tina L. 24 SEP 2019)
    b. Nyt til ordensreglement om klagevejledning. (mail LDA 24 SEP 2019)
    c. Mail fra Casper vedr. GDPR (opfølgning på svar til ADM fra FMD)

 

    b. Øvrige

 

6. Indkomne klager.

 

    a. Ingen indkomne klager.

 

7. Kontortid, mandag 2019-10-07, kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne: 
    Billardrummet

   

 

8. Eventuelt.

 

    a. ...

 

    b. ...

 


 
Referatet udfærdiges af Thomas.  

 

Sidst opdateret 29. september 2019, kl. 21:49
af Anders T. Nielsen

 

Last updated 05-06-2020 00:00:00