Referat af bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2019-09-30

Dagsorden 

Deltagere
:
Anders, Bentha, Lene, Per, René, Steen, Thomas

Tid: ca. 18.45 - ca. 21.45

Sted: Billardlokalet Langelandsgade kælderen

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Steen 
 

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2019-08-26

 Referatet godkendt.

2. Formanden orienterer:

 

    a. Mødet med Morten Strunge. 

 Der blev gennemgået de forslag, der skal på ekstraord. afd.  møde. Gensidig orientering. 

    b. Mødet med organisationsbestyrelsen 10 SEP. 2019: Evaluering.

 Direktør og projektchef var ikke inviteret, men kom alligevel. Vi har endnu ikke set, om at der kom noget ud af mødet. 

    c. Ekstra ord. afd. møde 03 OKT 2019. 
         - Indhold af orientering på baggrund af indkomne emner,
         - Dagsorden og forslag,
         - Praktiske forhold: Dirigentmappe, stemmesedler, beboerlister, stemmeudvalg, taxa. o.a. 

 Vi gennemgik bestyrelsens orientering. Beboerne kan efterfølgende få ordet.  

Vi gennemgik vores forslag. forslag 2: Nedhængte lofter skal ikke til afstemning, da det er vedtaget på ord. afd. møde i maj og ikke har negativ huslejekonsekvenser. Forslag 4: anbefaler ja. Forslag 5: Vi anbefaler ja. Forslag 6: vi anbefaler ja. 

    d. Markvandring  07 NOV 2019  kl. 13.00 (Rasmus mail 12 SEP 2019.)

 Thomas skriver til Rasmus og beder om et andet mødetidspunkt efter fyraften fordi det er vigtige PV  sager, der skal diskuteres. 

   ? e. Hvad med alle de vagtudkald, vi har fx. pga. Bytømrerens manglende pumpekapacitet?

  

 Servicecentret prøver at trevle vagtudkaldene igennem, så vi kan få adskilt de udkald, som er pga. helhedsplanen. 

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Miljø & energi Udv. v./ Thomas & Bentha. Udvalget pt. 

Har lavet beboerudflugt til lokalc. Vestervang som et "stillested".

    b. Økonomi v./ Per. Regning fra Lindpro (vedr. Stofa) 

    - fest i beboer hus når det er færdig ved Kate og Per

Vi skal ikke betale den regning. Ellers er økonomien ok.

Per foreslår fest for beboerne med indvielse af det renoverede beboerhus og legeplads. Evt. i august. Vi træffer beslutning næste møde. 

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per 

 ......

    d. Opsætning af cykelskur. (Thomas).

     e. Respekt for bestyrelsens beslutninger og offentliggørelse af informationer givet i fortrolighed

 Thomas beder Ole indhente overslag fra et andet firma vedr. opsætning af skuret. Thomas henvender sig til projektet for at bede dem koordinere med servicecentret, hvilke forhold, der skal tages ind for at kunne etablere skuret.  Og hvornår det kan opsættes.

Vigtigt, at vi ikke lover beboere noget, før det er vendt i bestyrelsen. 

 

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 

    a. Har Rasmus fået svar på sine spørgsmål vedr. brik til strygeruller og reservation til rullerum? (mail 28.8).
       

Ja, det er ved at blive lavet. 
Per har svaret. 

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB: Forbrugsregnskab udsat 1 mdr. (mail fra Tina L. 24 SEP 2019)
    b. Nyt til ordensreglement om klagevejledning. (mail LDA 24 SEP 2019)
    c. Mail fra Casper vedr. GDPR (opfølgning på svar til ADM fra FMD)

Taget til efterretning.

Taget til efterretning. 

 Orientering fra Fmd. om Gdpr forhold. 

    b. Øvrige

 

6. Indkomne klager.

 

    a. Ingen indkomne klager.

 

7. Kontortid, mandag 2019-10-07, kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne: Per, Lene. Bentha?

    Billardrummet

   

 

8. Eventuelt.

 

    a. ...

 


 
Referatet udfærdiges af Thomas.  

 

Sidst opdateret 29. september 2019, kl. 21:49
af Anders T. Nielsen

Last updated 05-06-2020 00:00:00