Indkaldelse til bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2019-10-28

Dagsorden

Deltagere
:
Bentha, Lene, Per, René, Steen, Thomas. afbud fra Anders.

Gæster: Rasmus T. Hansen, AAB. 
...

Tid: . 17.00 - ca. 21.45.

Sted: Billardlokalet Langelandsgade kælderen

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Steen 

 

 

 

 

  Aktioner: Hvem, hvornår?

Kl. 17.00. Møde med Rasmus Hansen om vores Pv - skema. Hvad skal der tages højde for og udføres i 2020? Og hvordan er situationen efter renoveringen, når noget er helt nyt og andet stadig gammelt?

 

1. Godkendelse af referat fra møde 2019-09-30

 

2. Formanden orienterer:

 

    a. Renovering:
        - Klager over ulåste døre (7/10, Per).
        - Utillukkede huller i etageadskillelserne,(23/10, Per),
        - Overskårne Stofa-kabler på taget, (24/10, Per),
        - Klage over håndværkerne, 24/10, Per). Svar 25/10 fra M.S.

        - Per har bedt Søren om møde ml. berørte beboere og projektledelsen.

        - Mail fra Leif Kruse den 22. oktober 2019 om 4-spors vinduespartier. 

 

    b. Handikapparkering:
        - Ny beboer beder om en H. -parkering mere i La. (25.10.)
        - En beboer har spurgt om personlig H.- p-plads. (9.10.)

        - Mere parkering (fællesvej):
          Mail fra Simon Stadsholt <stadsholt@me.com> af 22. oktober 2019

        Bestilling af p-kort for 2020. Hvem gør det?

 

    c. Opsætning af cykelskur (mail fra Ole 2.10. og svar fra Thomas). 

 

    d. Skiltning på AAB´s P-plads vedr. fredag.
        - Er spørgsmålet afklaret? (mails 11. + 13. 10.)

 

    e. Evaluering og godkendelse af referatet fra ekstraordinært afdelingsmøde 3/10-2019.
        Læs referatet før mødet!

Såfremt der er rettelser eller forglemmelser, så skal de rettes på bestyrelsesmødet, så alle er enige om indholdet.

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Miljø & energi Udv. v./ Thomas & Bentha

 

    b. Økonomi v./ Per

 

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per.
        - Hvornår og hvordan skal vi have indvielse af beboerhus og beboerfest?

    d. hvad gør vi med cykel rummene ved indgangs partierne, der er mangel på plads.

 

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 

    a. To gange HURRA!!
        - Otte  p-pladser etableret i Samsøgade  +
        - Gelænder på trappen ned til Gr. gade blokken opsat i uge 43. 

 

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB. Mail fra 2.10. vedr. afd. møder 2020 og budgetmøde for 2021 d. 14. 3.-20.
        - AAB spørger, om ekstern garageudlejning 21.10.
        - Begge garageanlæg? Og pris? 

        - 21. 10. Nye retningslinjer for udlevering af ordens- og vedligeholdelsesregler samt råderet. 

Forslag:
1. Kun overskudskapacitet i Samsøgade udlejes eksternt,
2. Pris kr. 500,- pr. md. hvis det er lovligt,
    Ellers som for beboerne i Klostervangen
 

   b. Fra Elektrolux 16.10.: spørger, om der skal laves reservation på strygerullerummene og pris.
       - Hvad er holdningen og hvad skal vi svare?

 

6. Kontortid i Billardrummet, mandag 2019-11.-04. kl. 18.30 - 19.30,
    varetages af bestyrelsesmedlemmerne: 

     

 

7. Eventuelt.

 

    a. ...Julefrokost hvor og har vi styr på indbydelserne? 

 


 
Referatet udfærdiges af Thomas.  
Sidst opdateret 27. oktober 2019, kl. 23:50
af Anders T. Nielsen

Last updated 05-06-2020 00:00:00