Referat af bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2019-10-28

Dagsorden

Deltagere
:
Bentha, Lene, Per, René, Steen, Thomas.
Afbud fra Anders.

Gæster: Rasmus T. Hansen, AAB. 
 

Tid: . 17.00 - ca. 21.45.

Sted: Billardlokalet Langelandsgade kælderen

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Steen 

 

 

 

 

  Aktioner: Hvem, hvornår?

Kl. 17.00. Møde med Rasmus Hansen om vores Pv - skema. Hvad skal der tages højde for og udføres i 2020? Og hvordan er situationen efter renoveringen, når noget er helt nyt og andet stadig gammelt?

 Rasmus gennemgik PV for 19 og 20. Skal vi fx. sætte penge af til fugning af badekar? Pv linie til opsætning af cykelskur. Sikre, der er finansiering til renholdelse af grønne områder, fx. 50000 kr. Hvad med garageanlæggene m. maling oa. 

Fremtid: renovering af belægning på p-pladser hvornår? 

Bliver der fremover lavet løbende udskiftning af køleskabe og komfurer? Det bliver diskutteret i AAB 

Porten til garageanlægget under Grønnegadeblokken skal udskiftes eller renoveres. 

Sikre, der er penge til opsætning af cykelskuret. 

Per foreslår et stort møde om fremtidsperspektivet i PV, så vi får skudt ind på så præcis og gennemarbejdet et PV skema som muligt. (januar 20). AAB skal sende materiale til os 14 dage før. 

1. Godkendelse af referat fra møde 2019-09-30

 Referatet godkendt. 

2. Formanden orienterer:

 

    a. Renovering:
        - Klager over ulåste døre (7/10, Per).
        - Utillukkede huller i etageadskillelserne,(23/10, Per),
        - Overskårne Stofa-kabler på taget, (24/10, Per),
        - Klage over håndværkerne, 24/10, Per). Svar 25/10 fra M.S.

        - Per har bedt Søren om møde ml. berørte beboere og projektledelsen.

        - Mail fra Leif Kruse den 22. oktober 2019 om 4-spors vinduespartier. 

 Der er for meget at klage over. Mange beboere har gentagne klager. Bla. en alvorlig mangel med et åbent elskab efter fyraften og åbninger ml. etageadskillelserne. Overklipning af Stofa kabler på taget. 

Hvad gør vi, for at beboerne får en ordentlig behandling? Skal vi kræve, at hver enkelt opgang bliver optimeret tidsmæssigt? Indkalde Dan Kristensen og projektledelsen? Indkalde projektgruppen? Skal vi som bestyrelse bede projektledelsen holde møde med beboerne i opgang 105 0g 107? Vi vælger den sidste mulighed. Per går videre med Anders om den sag.

 

Facadegruppen er pt. på tur for at se på facader. 

    b. Handikapparkering:
        - Ny beboer beder om en H. -parkering mere i La. (25.10.)
        - En beboer har spurgt om personlig H.- p-plads. (9.10.)

        - Mere parkering (fællesvej):
          Mail fra Simon Stadsholt <stadsholt@me.com> af 22. oktober 2019

 Bestilling af p-kort 2020.

 

Vi vurderer, at der er handikap pladser nok i La. Thomas giver beboeren besked.

Vi giver ikke "personlige" handikap p-pladser. 

Thomas svarer beboeren i villaen: nej. "Vores" Park zone må ikke udstede bøder deroppe.  

 Per bestiller nye p-kort for 2020.

 

    c. Opsætning af cykelskur (mail fra Ole 2.10. og svar fra Thomas). 

 Ole F. og Carina koordinerer og Ole kommer med udspil på et tidspunkt.

    d. Skiltning på AAB´s P-plads vedr. fredag.
        - Er spørgsmålet afklaret? (mails 11. + 13. 10.)

 Anders har skrevet til AAB og vi afventer svar fra derfra. 

    e. Evaluering og godkendelse af referatet fra ekstraordinært afdelingsmøde 3/10-2019.
        Læs referatet før mødet!

Såfremt der er rettelser eller forglemmelser, så skal de rettes på bestyrelsesmødet, så alle er enige om indholdet.  Referatet godkendt med få rettelser. 

Evaluering: Tankevækkende, at vi fik alle vores forslag vedtaget. Et godt møde for beboerne. Kritik af ordstyrerens rolle. (ikke neutral). 

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Miljø & energi Udv. v./ Thomas & Bentha

 Intet nyt.

    b. Økonomi v./ Per

 Vi kender ikke meget til økonomien på grund  af det nye it-system.

AAB siger, alle garager er udlejet i glashuset. 

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per.
        - Hvornår og hvordan skal vi have indvielse af beboerhus og beboerfest?

Hvad gør vi med problemer med dårlige pladsforhold til crossere?

 

Skudt til hjørne til næste møde. 

Vi giver funktionærerne besked om, at alle særaftaler vedr. plads i cykelrummene skal ophæves. Alle har lige ret og det er først til mølle. Langelandsgade har ikke de værste forhold i forhold til Grønnegade. Kan vi tænke andre løsninger, så vi sikrer plads til flere behov. Thomas giver funktionærerne besked og vi  tager emnet op på et kommende møde for at finde generelle gode løsninger. 

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 

    a. To gange HURRA!!
        - Otte  p-pladser etableret i Samsøgade  +
        - Gelænder på trappen ned til Gr. gade blokken opsat i uge 43. 

 Ja, hurra, hurra, hurra. 

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB. Mail fra 2.10. vedr. afd. møder 2020 og budgetmøde for 2021 d. 14. 4.-20.
        - AAB spørger, om ekstern garageudlejning 21.10.
        - Begge garageanlæg? Og pris? 

        - 21. 10. Nye retningslinjer for udlevering af ordens- og vedligeholdelsesregler samt råderet. 

Taget til orientering.
1.  overskudskapacitet i alle garageanlæg kan udlejes eksternt, hvis der ikke er beboer venteliste. 
2. Pris kr. 500,- pr. md. for eksterne lejere, hvis det er lovligt
    Ellers samme pris som for beboerne i Klostervangen              Thomas giver svar til AAB:
 

Kommer ikke automatisk på papir til beboerne.

   b. Fra Elektrolux 16.10.: spørger, om der skal laves reservation på strygerullerummene og pris.
       - Hvad er holdningen og hvad skal vi svare?

 Per har svaret. 1 time på strygerulle rummet.

 

6. Kontortid i Billardrummet, mandag 2019-11.-04. kl. 18.30 - 19.30,
    varetages af bestyrelsesmedlemmerne: 

     

 Bentha, Steen og Thomas.

7. Eventuelt.

 

    a. ...Julefrokost hvor og har vi styr på indbydelserne? 

 

b. Repræsentantskabsmøde 21. nov, Thomas tilmelder bestyrelsen.
 
Referatet udfærdiges af Thomas.  
Sidst opdateret 27. oktober 2019, kl. 23:50
af Anders T. Nielsen

Last updated 05-06-2020 00:00:00