Indkaldelse til bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2020-01-27

Dagsorden

Deltagere
:
Anders, Bentha, Lene, Per, René, Steen, Thomas

Gæster:
[møde med Rasmus udsat til 2020-02-27]

Tid: ca. 18.45 - ca. 21.45

Sted: Billardlokalet Langelandsgade kælderen

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Steen 
 

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2019-11-25

 

2. Formanden orienterer:

 

    a. Renoveringen:

        - Skal stillelejligheden udlejes fx. til marts-april?
        - Mail ("Opråb") fra Gitte ang. altanrenovering. (af 19 JAN 2020)
        - Indbruds forsøg.
        - Advokat: Status: Hvor står vi; er der overhovedet grundlag for en sag?
        - Brug for et nyt møde med projektledelsen?
                - Set i lyset af den seneste udvikling med trusler fra AAB, forsøget på at flygte fra ansvaret ved slutgennemgangen                                                                                                                                            og de svar vi har fået fra advokaten så mener jeg at vi skal have et nyt møde med ledelsen for projektet

 

    b. Næste møde med Rasmus. Hvad forventer vi?

 

    c. Afd. møde 14 MAJ 2020. Vi oppfordrer igen beboerne til at fremsende forslag tidligt.
         - Har bestyrelsen forslag?
             - Der etableres et eller to rum i kælderne som kan lejes til korttidsbrug ved fx slibning af gulve eller anden renovering i lejligheden. 

 

    d. Planlægning af årets fastelavnsfest.

 

    e. Hackerangreb: mail fra Kenneth TOR 16 og 21 JAN 2020

 

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Miljø & energi Udv. v./ Thomas & Bentha. Møde i AAB 20 JAN 2020 om strategi for et giftfrit AAB. 

 

    b. Økonomi v./ Per.

        - Ansøgning fra pensionistklubben om tilskud til busudgift ifm. udflugt: kr. 6300

 

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

    d. Mangler på legeplads. petan bane 

    e. Billiardrummet. vi skal have fundet en form hvor flere kan få glæde af lokalet og muligheden for at spille billiard. der har nu igen været interesse fra yngre beboere som ønsker at benytte faciliteterne men de har ved flere lejligheder mødt en lukket dør. jeg foreslår at vi tager det med til afdelingsmødet. 

    f. Irene har stillet forslag om at bruge et af de gamle tørre rumme til bytte tøj service.

 

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 
    Intet

 

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB
       - ingen.

 

    b. Øvrige
       - ingen.

 

6. Indkomne klager.

 

    a. Klagesag: hund.

 

7. Kontortid, mandag 2020-02-03, kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne :         

     i billardrummet.     

 

8. Eventuelt.

    - sommerfest for beboere evt med indvigelse af beboerhus og lege pladsen.

    - sommerfrokost/farvelfrokost for bestyrelsen ? 

 


 
Referatet udfærdiges af Lene  
Sidst opdateret 27. januar 2020, kl. 00:07
af Anders T. Nielsen

 

 

 

Last updated 05-06-2020 00:00:00