Indkaldelse til bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2020-02-24

Dagsorden

Deltagere
:
Bentha, Lene, Per, René, Steen, Thomas

Afbud: Anders

Gæster:
...

Tid: ca. 18.45 - ca. 21.45

Sted: Billardlokalet Langelandsgade kælderen

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Steen 
 

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2019-01-27

 

2. Formanden orienterer:

 

    a. Advokat. Hvordan står sagen?

 

    b. Afd. mødet 14.5.:
         - Hvem vil vi have med fra AAB?
         - Er alt afklaret i forhold til sted?
         - Hvem bestiller bus til hvor mange?
         - Har vi forslag?

Korttidsleje af kælderrum

 

    c. Har vi kommentarer til det udsendte regnskab (20.2.) for 2019?
        - Deltagelse i Budgetmøde i AAB, marts?

 

    d. Møde m. Morten Strunge og Carina.
        Datoer foreslået, hvilken skal vi vælge?

 

    e. Møde m. Rasmus hvornår ang. DV skema og cykelskur?

 

 

f. Afskrivningstid på it-udstyr. 3år mener jeg  

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Miljø & energi Udv. v./ Thomas & Bentha:
     - Idé om beboermøde i april om brug af plantekasser, indtagelse af det nyrenoverede grønne område.
     - At miljøintresserede bliver tilknyttet E&M-gruppen v. et af lokalerne i beboerhuset. 
     - Nudging: "Gi´en grøn hånd til dit nærmiljø" som konsekvens af giftfri AAB. 

 

    b. Økonomi v./ Per.
        - Og hvordan gik fastelavnsfesten?

 

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per. 

 

    d. djursommerland hvornår?

 

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 
    a. XXX

 

    b. YYY

 

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB:
        - (21.2). Kursus for dirigenter 5.3.  
        - (30.1.) Kursus i regnskab og Budget 25.2. 
        - (29.1.) Værktøjer til afdelings mødet. 

 

    b. Øvrige.
       - Gitte H. (29.1.) Mail til Rådmanden.

    c. kontor tid hvordan skal det gå i fremtiden?

 

6. Indkomne klager.

 
    a. Klage nr. 

 

    b. Klage nr. 

 

7. Kontortid, mandag 20-03-05, kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne, Billardrummet

 

8. Eventuelt.

 

    a. ...

 

    b. ...

 


 
Referatet udfærdiges af Lene  
Sidst opdateret 23. februar 2020, kl. 10:09
af Anders T. Nielsen
 

 

Last updated 05-06-2020 00:00:00