Referat af bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2020-02-24

Dagsorden

Deltagere
:
Bentha, Lene, Per, René, Steen, Thomas

Afbud: Anders

Gæster:
...

Tid: ca. 18.45 - ca. 21.45

Sted: Billardlokalet Langelandsgade kælderen

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Steen 
 

 

Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2019-01-27

Godkendt uden yderligere kommentarer

2. Næstformanden orienterer:

 

    a. Advokat. Hvordan står sagen?

Advokaten er endnu ikke færdig med det af bestyrelsens bestilte notat.
Afventer!

    b. Afd. mødet 14.5.:
         - Hvem vil vi have med fra AAB?
         - Er alt afklaret i forhold til sted?
         - Hvem bestiller bus til hvor mange?
         - Har vi forslag?

           Korttidsleje af kælderrum

 b) Vi ønsker at få økonomi Helle Nielsen og fra servicecenteret Rasmus Hansen og Danny Madsen plus én fra projektledelsen med til afdelingsmødet.

- Sted: Firmasport er bestilt. Der serveres kaffe/te, kage og frugt. Per bestiller 2 busser fra Todbjerg til henholdsvis Ll og Gg med afgang kl 18.30.

 - Forslag til afd. mødet:

     1. Forslag om mulighed for korttidsleje (1 uge) af kælderrum til opbevaring af møbler ved fex afslibning af gulve

      2. Forslag om anlæggelse af sandkasse og petanquebane på legepladsen

 

    c. Har vi kommentarer til det udsendte regnskab
       (mail af 20.2.) for 2019?
        - Deltagelse i Budgetmøde i AAB, marts?

  c) Efter hackerangrebet på Citrix, er der nye koder og adgangsforhold til AABs regnskab.

   Per gennemgik regnskabet. Réné ønsker et mere udspecificeret regnskab end det nuværende
   og René kontakter regnskabsafdelingen ang dette.

    - Lene deltager i budgetmødet den 25/2 

    d. Møde m. Morten Strunge og Carina.
        Datoer foreslået, hvilken skal vi vælge?

 d) Mødet ang. status på helhedsplanen bliver den 5/3-2020 kl 17. Thomas udarbejder en dagsorden

    e. Møde m. Rasmus ang. DV skema og cykelskur:
        Hvornår?

 e) Thomas kontakter Rasmus ang. mødet, der kan blive den 30/3, hvis der er kommet tal på DV-skemaet

  - Driftcenteret og projektgruppen må finde ud af, hvornår cykelskuret kan sættes op.
     Afhænger af hvor megen plads, der skal bruges rundt om LLg-blokken ved facadeskift.
     Kommunen skal ligeledes godkende opførelsen af cykelskuret.
     Pengene skal følge cykelskuret.       

     f. Afskrivningstid på it-udstyr.   f) Ifølge AAB er en computer afskrevet på 2 år

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Miljø & energi Udv. v./ Thomas & Bentha:
     - Idé om beboermøde i april om brug af plantekasser, indtagelse af det nyrenoverede grønne område.
     - At miljøintresserede bliver tilknyttet E&M-gruppen v. et af lokalerne i beboerhuset. 
     - Nudging: "Gi´en grøn hånd til dit nærmiljø" som konsekvens af giftfri AAB. 

a) Thomas vil som formand for Energi og miljøgruppen indkalde til beboermøde i april måned omhandlende det grønne områder. Da der er focus på et giftfrit AAB, skal gruppen have et arbejdsrum i det nye beboerhus.

     - Der er bred enighed om, at beboerhuset skal bruges så meget som muligt af andre interessegrupper!

       Der skal "mere liv i beboerhuset"!!     

    b. Økonomi v./ Per.
        - Og hvordan gik fastelavnsfesten?

 b) Der er brugt 4575,75kr på fasterlavns arrangementet den 23/2-2020. Godkendt.

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per. 

 c) Ok

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

Intet nyt

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB:
        - (21.2). Kursus for dirigenter 5.3.  
        - (30.1.) Kursus i regnskab og Budget 25.2. 
        - (29.1.) Værktøjer til afdelings mødet. 

 a) fra AAB
   - Ingen deltager, da bestyrelsen denne dag 5/3-2020 holder møde med Morten Strunge
   - Lene deltager
   - Per og Bentha fortalte om det kurset: "Værktøjer til det gode afdelingsmøde" 

    b. Øvrige.
       - Gitte H. (29.1.) Mail til Rådmanden.

       - Bestyrelsens kontortid 1 gang månedlig.
         Skal det ændres i fremtiden?

-  Orienteret

- Tages op efter afdelingsmødet

6. Indkomne klager.

Ingen til behandling

7. Kontortid, mandag 20-03-05, kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne, Billardrummet

Bentha og Per

8. Eventuelt.

Intet


 
Referatet udfærdiges af Lene  
Sidst opdateret 22. marts 2020, kl. 21:39
af Anders T. Nielsen
 

Last updated 05-06-2020 00:00:00