Indkaldelse til bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2020-03-30

Dagsorden

Deltagere
:
Anders, Bentha, Lene, Per, René, Steen, Thomas

Tid: ca. 18.30 - ca. 21.45

Sted: Mødes over nettet pga. corona.
Se mail fra René af tirsdag 24/3-2020 kl. 10:28
om, mødenummer og adgangskode.

Der er ingen fællesspisning!
 
 

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2020-02-24

 

2. Formanden orienterer:

 

    a. Hvordan forholder vi os pt. til det planlagte afd. møde?
         - Helle (ØKO) har bekræftet deltagelse.
         - Servicecentret har ikke bestemt, hvem kommer.
         - Er vi klar på at afbestille bus og sted hvis nødvendigt?

 

    b. Indkomne forslag: foreløbig 4 forslag.
        ---- 5./3. om korttidsleje af kælderrum.
        ---- 12./3.Nedsænket dørgreb på elevatordøre i kælder
        ---- 20./3. 75.000 kr. til legeplads og 10.000 kr. efterfølgende år
        ---- 26./3. Rist uden for kælderens serviceudgang.
        ----17/3. Solceller på gavle (tilbagerul af glasfaldsikring)
                      Ladestander ved Gg gavl,
                      Medlemskab af EnergiSpring (Se videresendt mail fra BS)

        Forslag fra Thomas: Vi udskyder stillingtagen til forslagene til næste møde, som forhåbentlig er fysisk til den tid.

 

    c. Budgetkontrol. Mail fra Helle 26./2.
        Skal vi gennemgå det hele fra maj måned?
        Hvad med budgetmøder? 

 

    d.  Stillingtagen til trappevask:
         Mail fra Ole 26./2.

 

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Miljø & energi Udv. v./ Thomas & Bentha. Møde med Rasmus og Ole om cykelskuret 3./3,. (Thomas).
        Forslag om pictogrammer med hund ingen adgang som klistermærker i hver opgang. (Thomas).
        En beboer vil gerne arbejde for, at vi kan få den store jordvold sået til med sommerblomster, hvis det kunne være relevant. 

 

    b. Økonomi v./ Per

 

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

 

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 
    Dialog (René) med AAB om forholdsregler i forbindelse med Corona
    => Bestyrelsen hørt og AAB omdelte info - ret hurtigt.
 

 

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB: skabelon til afd. møder ift. tovholder/valgliste/Referat. (Lisbeth 2./3.)
        Fra Allan A. 3./3. Skal noget ændres ift. 24 / 7 aftalen?
        Lone 11./3. Retningslinjer ang corona v. afd. møder. 
        Dan C. 12./3. Forholdsregler vedr. corona.
        Tina 16./3. Oplysning om udsendelse af budgetter. 

 

    b. Juridiske spørgsmål.

 

    c. Henvendelse fra Mette Ozol (Aarh 1900) vedr. anvendelse af Klostervangens Boldbaner
        Start, Mål og stævneplads for byorienteringsløb til efteråret.(6/9-2020)
 

6. Indkomne klager.

 
    Ingen klager til behandling.  

7. Kontortid, mandag 2020-04-06, kl. 18.30 - 19.30?
    varetages af en seddel på kælderdøren til Billardrummet ????? 

 

8. Eventuelt.

 

    a. ...

 


 
Referatet udfærdiges af Lene  
Sidst opdateret 29. marts 2020, kl. 23:24
af Anders T. Nielsen

Last updated 05-06-2020 00:00:00