Indkaldelse til bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2020-04-27

Dagsorden

Deltagere
:
Anders, Bentha, Lene, Per, René, Steen, Thomas

Tid: ca. 18.30 - ca. 21.45

Sted: Videomøde

Fællesspisning aflyst pga. videomøde.
 

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2020-03-30

 

2. Formanden orienterer:

 

    a. Hvornår udsender vi indkaldelse til afd. mødet.
         - Har vi alt det praktiske klar? (Sted og form). 
         - Materiale fra Dan Chr. (15-4) om afd. møder. .Og fra Julie B.S. 16-4. 

 

    b. Byggeprojekt: opstart i lejlighederne (Carina 17.4),
        Manglende barnevognsrum i Gr.g. 105.                                                                                         

 

    c. Parkerings situation:
        - Forslag fra Anders Sørensen, mail af 2020-04-06. 
        - opfølgende mail fra Lene af 2020-04-10.

 

    d. Invitation af Jan Bojesen, ny leder af SC Midt til bestyrelsesmøde 2020-05-25

 

    e. Deltagelse i 2 x fraflytter syn?
        (mail fra Anders af 21 APR)

 

    f. Budgetforslag (i papirsform)

 

    g. Bestyrelsens svar til Birgitte S (v./ A25FMD), mail af 2020-03-31

 

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Miljø & energi Udv. v./ Thomas & Bentha.
        Beboerdag lø. 16.5. vedr. plantekasserne.--og 3 lugedage. Ansøger om 500-1000 kr. til planter og frø.

 

    b. Økonomi v./ Per

 

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

 

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 

    a. Intet

 

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB
         - LDA har fremsendt forslag til mødeindkaldelse til afdelingsmødet 2020-09-15
           med rettelser, men der er fortsat fejl i.
         - Trappevask: Mailkoorespondance  af 23 APR fra Jan Bojsen til Rasmus vedr. opsigelse af firma for trappevask og nyt firma.
         -  Oversigt over nye datoer for afdelingsmøder, mail fra Julia af 2020-04-16 (på AAB intranet/Citrix)

 

    b. Andre.
        - Udtrædelse af beboerudvalget: Mail fra Annemarie Højmark af 2020-04-24
        -
Irene Daniel: 13.4. Forespørgsel om tilskud til film. 10.000-20.000 kr.
        -  DV-skema: Pudsning af uoplukkelige vinduer på ny facade;
           (mail af 2020-04-27 videresendt af A25FMD fra Leif)

 

6. Indkomne klager.

 

    NIL

 

7. Kontortid, mandag 2020-05-04, kl. 18.30 - 19.30,  aflyst pga. corona

 

8. Eventuelt.

 


 
Referatet udfærdiges af Lene  
 

Last updated 05-06-2020 00:00:00