Indkaldelse til bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2020-05-25

Dagsorden

Deltagere
:
Anders, Bentha, Irene, Lene, Per,  Steen, Thomas

Gæster:
Fra servicecenter Midt: Jan Bojsen og Danny Madsen.

Tid:
ca. 18.45 - ca. 21.45

Sted:
Billardlokalet Langelandsgade kælderen

Fællesspisning fra kl. 1800.Jan kommer ikke til spisning. Danny:? Velkommen til Irene. 
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Steen 
 

Gensidigt orienteringsmøde mellem Jan og Danny og bestyrelsen.
    a. Orientering om tidspunkt for afd. mødet.
    b. Placering af cykelskuret (Thomas)
    c. Træfældning på skrænten v. vuggestuen. (Bentha / Thomas)
    d. Kan vi få et ekstra udtag på udendørs vandhanen? (E&M gruppen)
    e. Hvordan man kan tippe politiet (mail 15.5. fra Jan B.)
    f. Lukning af fælleslokaler til tidligst åbning 8/6. (Jan B:)

    - svar fra MST på Pers henvendelse vedr. STOFA.

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2020-04-27

 

2. Formanden orienterer:

 

    a. Budget 2021. kommentarer fra alle.

 

    b. Renoveringen: status.
        Herunder mails ( 2./5.-3./5.-3./5).fra Per til projektet vedr.
        - tidspunkt for afslutning af 105 og 107,
        - isolering af indgangspartierne,
        - manglende udluftning i vaskerierne med  de nye vinduer.
       

 

    c. Stillingtagen til juridisk notat fra Advokat Kompagniet og afledte konsekvenser.

 

    d. Fra- og indflyttersyn.

 

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Miljø & energi Udv. v./ Thomas & Bentha:
        - Plantedag udsat til 26.5. Vi ønsker ekstra vandudtag på udendørs vandhanen til havevanding .Plus køb af haveslange og vandkander. 
        - Har vi brug for skiltning på de nyrenoverede arealer (multibane-legeplads-plantekasser) som et venligt signal til udefra kommende om,
          at dette er privat område, forbeholdt beboerne i Klostervang? (E&M)

 

    b. Økonomi v./ Per

 

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

 

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 
     Intet

 

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB:
       - 28/4. Lone Brock:Video om Corona spørgsmål.
       - 29/4. Kim Momme: lukning af toiletter i La og Gr. Åbner tidligst i juni (?)
       - 04/5. Jan Bojsen: Trimning af træer mod Lnagelandsgade102 og Falstersgade 63 og 41
       - 11/5. Tina Svane om pirat kopiering af gæstekort og forslag om elektronisk kontrol.
       - 12/5. Dan: Aflysning af rep.skabs mødet i juni.
       - 20/5. Lisbeth om trykning og afhentning af indkaldelse til afd. mødet.
                  Obs. Anders deadline for trykning af beretning, hvis det ønskes.   

 

    b. Øvrige
       - 11/5. Leif  og Carina om nøglebokse.
       - 12/5. Birte Nielsen (107, 6tv) og ANR vedr. udbedring af skader.

 

6. Indkomne klager.

 

     Ingen

 

7. Kontortid, mandag 2020-06-08, kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne, Billardrummet

   

 

8. Eventuelt.

 

    a. ...

 

    b. ...

 


 
Referatet udfærdiges af Lene  
Sidst opdateret 25. maj 2020, kl. 00:33
af Anders T. Nielsen

Last updated 05-06-2020 00:00:00