Indkaldelse til bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2012-08-27

Dagsorden

Deltagere
:
Anna, Anders, Bentha, Lisa, Steen og Thomas
Afbud fra Dan

Tid: ca. 18.30 - ca. 21.30

Sted: Bestyrelseslokalet, Langelandsgade 52, 1. sal

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Bentha & Lisa
 

 1. Godkendelse af referat fra møde 2012-06-25
   
 2. Formanden orienterer:
  a. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde: Opsplitning i Hørning (afd. 34) og frasalg af Volden 18 (afd. 70).
  b. Beboer - beboer samt lektiecafé er startet på efterårssæssonen.
  c. Reaktioner på henvendelserne til Billard-klubben: Klubben har afleveret et "resultat", ingen poster er specificeret ud.
  d. 10. august 2012, Allonge til aftale 1742 (mellem AAB afd. 25, Klostervangen og Q-Park Danmark A/S)
     Tillæg til samarbejdsaftale vedr. parkering.  I aftalens pkt. 3 ændres pkt. 3.1 til flg.
     "Parkering hele døgnet max 2 timer med p-skive eller med tilladelse".
  e. Besøg på AABs byggeri på havnen 25 AUG.
  f.  Indkøb af ny PC til afdelingskontoret.
  g. orientering om forsikrings forhold
   
 3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.
  a. Thomas orienterer om M & E udv.
  b Anna & Lisa orienterer kort om sommerudflugt for børn (Djurs Sommerland 26 AUG)
   
 4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.
   
 5. Indkomne skrivelser og forslag.
  - Ingen.
   
 6. Indkomne klager.
  - Ingen.
   
 7. Kontortid, mandag 2012-09-03, kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne:
  a. Anna, Anders, Bentha, Dan, Lisa,  Steen, Thomas???
  b. Anna, Anders, Bentha, Dan, Lisa,  Steen, Thomas???
   
   
 8. Eventuelt.
   
Referatet udfærdiges af Lisa  
Sidst opdateret 25. august 2012, kl. 16:40
af Anders T. Nielsen

 

Last updated 05-06-2020 00:00:00