Referat af bestyrelsesmøde afholdt 2012-27-08  
Deltagere:
Anna, Anders, Bentha,  Lisa,  Steen, Thomas
Gæster:
 - -
Afbud:
  Dan
  Reference: Dagsorden af 2012-27-08
    Aktioner & deadline
1. Godkendelse af referat.
   Referat fra bestyrelsesmødet 2012-06-25 blev godkendt med følgende bemærkninger:
    - Servicemægleren er opsagt.
   

2. Formanden orienterede om:
   a. afd.34 Hørning fra sælger en institution. afd. 70 Volden sælges.
   b. Lektiecafeen er startet d. 22/8.
   c. 3. september starter beboer - beboer gruppen igen.
   d. Bestyrelsen har modtaget årsresultat fra billard klubben og skriftligt notificeret klubben om at regnskab for 2012 - 2013 skal være med udspecificerede poster. 
   e. Q- Park, skiltningen er i orden og let forståeligt.
   f.  Repr. fra bestyrelsen har besøgt afd. 75, Havnen, LØR 25/8.
   g. Ny PC til udskiftning af den 7 år gamle på kontoret bliver indkøbt.
   h. Alle beboer skal selv have indboforsikring hvis der f.eks sker  vandskade og man ønsker dækning for indbo. Bygningerne er AABs og derfor forsikrede gennem foreningen.

   i. Indkommende skrivelser:
      - Møde om "Service-pakker"  den 29. august,  møde starter kl. 1730.
 
   j. Indkommende klager:
     - ingen.

 

Anders

 

 

Anna,Anders, Lisa,

 

 

 

 

 Anna, Anders og Lisa

3. Bestyrelsesmedlemmer orienterede om:
  a. Miljø og Energi udvalget afholder sent eftermiddags møde med Carsten Kjær
  b. Voksenudflugt der var 42 pr. bus+middag, kr. 19.125.
  c. Børneudflugt: Djurs Sommerland, der deltog 150 personer.
 

 Bentha, Thomas

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside
 
- Billedgalleri på hjemmesiden er kun for registrerede medlemmer.
    Formanden laver link i menuen.
 
 

Anders

5. Kontortid: På kontoret mandag 2012-03-09 er:
  a.  afbud fra Anna den 24. september
  b. Anna,  Bentha, Lisa:  ferie uge 37. Anders er bortrejst 10 - 15 SEP

 

 Anna, Thomas

 

     
6. Under dagsordenspunkt eventuelt blev følgende diskuteret:
   - NIL
 

 

     
Referatet udfærdiget af Lisa  
 
Sidst opdateret 4. september 2012, kl. 21:41
af Anders T. Nielsen

Last updated 23-07-2023 23:02:32