Kære beboere.                                                                                                                                                

Nu er det tid til vores årlige beboermøde og vi kan sande, at vi snart er halvvejs igennem 2022.                                   

Jeg vælger igen at dele vores beretning op i 2 dele. Den ene del omhandler klostervangen og den anden del omhandler helhedsplanen.

Året der gik i bestyrelsen:                                                                                                                                                    

Ligesom sidste år har bestyrelsen haft en bred palet af opgaver og helhedsplanen har ikke gjort opgaven mindre. Vi har forsøgt at være åbne, hjælpsomme og arbejdsomme hvad end vi har mødt af udfordringer.

I AAB har OB afholdt et formandsmøde, hvor 32 formænd M/K deltog, inkl. formanden for afdeling 25. Emnet som kursusudvalget i AAB valgte, omhandlede et oplæg omkring bedre kommunikation og mere inddragelse af afdelingsbestyrelserne om fremtiden i AAB. Det var et spændende møde med masser af input fra de fremmødte.   Det tyder på at AAB vil begynde at lytte til beboerne og sikre et fælles, bedre og mere demokratisk AAB.             

Derfor afventer vi nu spændt, hvad det næste udspil bliver, for AAB kan kun blive bedre til at lytte og inddrage beboerne/bestyrelserne i de forskellige afdelinger. For indtil nu har man som beboer kun mødt envejskommunikation fra AAB´s side.

Aktiviteter som er forgået i og omkring klostervangen:                                                                                      

Heldigvis er vi sluppet af med COVID 19 og det er dejligt, at beboerne igen kan mødes og deltage i en masse forskellige aktiviteter, som er forgået i og omkring klostervangen.

-        Der er blevet afholdt banko to gang for de voksne beboer, hvor der ved begge arrangementer var et fint fremmøde på +30 personer. Arrangørerne var hovedsageligt Bentha og Alex, men nogle af de andre i bestyrelsen hjalp til bag kullisen.

-        Der er blevet afholdt julestue og banko for børnene. Ved julestuen fremmøde der nogle stykker, som hyggede sig rigtig meget. Men der møde ikke nogle op til børnebanko i april 2022.

-        I år kunne vi endelig afholde fastelavn for børnene og barnlige sjæle, som hygger sig med at give tønden en på kassen. Der mødte ca. 75 mennesker op til en dejlige solrig formiddag. Der var efterfølgende fastelavnsboller og godteposer i beboerhuset, som blev nydt i fulde drag.

-        Rejseklubben i klostervangen havde inviteret på en tur i slutningen af april måned 2022. Turen gik til smukke dejlig Skagen, hvor ca. 32 beboere deltog. Bestyrelsen gav et klækkeligt tilskud til turen på grund af, at bestyrelsen tænkte, at mange beboere måske har følt sig indelukket pga. Corona og trængte til et pause væk fra helhedsplanen. Jeg kan kun anbefale andre beboere at deltage, når der arrangeres, turer eller lignende. En stor tak til Tove, som stod for turen.

-        Der blev også her i april måned inviteret til en dags tur til Djurs sommerland, der blev solgt 125 billetter trods en møj sent opslag og tilmeldingsfrist. Formanden beklager det sene opslag men var super glad for alle dem der deltog.

-        Genbrugen har holdt lidt åbent og der er heldigvis nogle som kigger forbi.

-        Billard rummet står stille da der kun er få brugere dernede. Vi i bestyrelsen håber, at der måske kan samles en lille gruppe af beboere, der kan hjælpe os med at få lokalet til at åbne igen, som det var i gamle dage.

Tros de få brugere bliver billardrummet ind i mellem brugt til indendørs petanque, både af de skønne petanque kvinder og et nyere blandet team, som det er lykkedes Johan at samle. Det startede som et udendørs hold.

-        Og ikke mindst så har Jørn afholdt nogle førstehjælpskurser for beboerne og der har været en del der deltog. Vi kan kun være glade for, at vi er flere, der lærer førstehjælp. En stor tak her fra os alle her i klostervangen.

Beboerhus og gæsteværelse:                                                                                                                                                    

Så er der endelig kommet lidt liv i beboerhuset. Den store sal er blevet malet og der er blevet opsat nye rullegardiner og tingene er sat på plads igen. Der dog stadig mange mangler, men vi ser frem til, når alt er helt på plads. Det er simpelthen så dejligt, at lokalet igen er åbent. til glæde for alle beboere og vi kan allerede se, at der er fuld gang i udlejning.

Bestyrelseslokalet er også kommet i brug igen og der er indkøbt diverse ting, så lokalet fremstår flot og brugbart igen.

Det lille lokale oppe på 1 sal har projektgruppen og dens medarbejder lånt. Det kom i stand efter en kort samtale imellem formanden og projektet. Vi valgte at hjælpe projektet, som var smidt ud af deres containere med 3 dags varsel fra L…. Færch & Co. Vi skal stå sammen og altid hjælpe hinanden, selvom det nogle gange kun føles som et ”envejssamarbejde”.                                                                  

Vi havde desværre indbrud i beboerhuset natten til fastelavn, som gik mest ud over døre og vinduer, og desværre fik projektgruppen snuppet nogle computere.

Vi håber at når helhedsplanen er overstået og projektgruppen m.fl. har forladt vores område, at beboerhuset kan blive klostervangens midtpunkt med en masse aktiviteter. Der ingen der siger at beboerhuset og dets lokaler skal bruges til nøjagtigt de samme aktiviteter som før.

Gæsteværelset i Langelandsgadekælderen står helt og aldeles bomstille: Vi kan ikke få lokalet godkendt af brandmyndighederne pga. at der ikke er 2 flugtveje. Der er en vej ud gennem døren, men åbningen i de nye vinduer er for lille til at blive godkendt. Der bliver lavet en plan for godkendelse i løbet af 2022.

Legeplads, fitness område, grillplads og multibanen.                                                                                        

Jamen området bliver jo flittigt brugt og det er så dejligt at se så mange mennesker, der får udnyttet de forskellige faciliteter der. Vi håber, at der hen over sommeren kommer ligeså meget liv, som der var sidste år.

Garagepladser og el-lade standere:                                                                                                                                          

Der er fuldt tryk på udlejningen af garagepladserne og det er godt, at de bliver brugt. Men folk der har en lukket garageplads skal huske på, at de kun er til motorkøretøjer og ikke til et opmagasineringsrum.

Udviklingen omkring opførelsen af el-ladestandere begynder at skride frem af. På sidste års afdelingsmøde blev der besluttet, at der skulle opføres lade standere forenden af Grønnegade blokken, på den gamle vaskeplads. Men efter en samtale imellem projektmedarbejdere og formanden, blev man enig om en anden løsning  og billigere løsning. Man kunne nemlig trække kablet fra Grønnegade 115 ud i den opgravede p-plads ude foran Grønnegadeblokken. Så nu er der lagt tom rør nede under p-pladsen og der vil i fremtiden være mulighed for at opføre el-lade standeren foran Grønnegade blokken.

Der er søgt om tilskud til opførelsen af el-lade stander og afdelingen 25 er blevet tilkendt en procentsats af opførelsen på ca. 25%, dog maksimalt kr. 100.000 i tilskud.

P-selskabet og parkeringsområdet:                                                                                                                                      

Som jeg skrev sidste år, så er dette et stort og ømt punkt for rigtig mange beboere, vi står igen i år med mange udfordringer.

Men lad os starte et andet sted, pr. 1/1-2022 overgik vi til en digital parkeringsløsning. Der blev afholdt nogle informationsmøder af AAB og Parkzone, hvor mange beboere deltog og fik en viden om den nye digitale løsning. Selvfølgelig har dette skabet en masse små og store problemer for os. Stort tak til Tina Svane fra AAB og Kim fra parkzonen.

Der har forståeligt nok været mange irritationer og frustrationer omkring vores p-pladsområder. AAB og helhedsplanen har skabet en masse kaos for os beboere. Vi har været vant til mange p-pladser i vores område, men pludselig er størstedelen af vores p-pladser blevet inddraget og ovenikøbet uden at vi har fået stillet andre parkeringspladser til rådighed. Jeg gider ikke at pege fingre eller kaste mudder, men det har bare skabt en masse unødvendige og trælse situationer, som kunne have været undgået, hvis der havde været et bedre samarbejde og en bedre planlægning. I forbindelse med mangel på p-pladser og dårlige skiltninger er der blevet udstedt en masse uberettigede p-afgifter, som jeg i samarbejde med AAB har fået annulleret en stor del af. Jeg håber inden for den nærmeste fremtid at situationen bliver bedre.

Vi beboer har fået lov til at holde på AAB´s p-plads igen i hverdagene imellem 17 til 7 næste morgen og hele døgnet på helligdage og i weekenderne. Dette kom hurtigt i stand efter en telefonsamtale og nogle mails, imellem formanden og Allan Overgård fra AAB. Vi takker for de pladser hovedforeningen frigav og som har hjulpet en smule. Men det til trods opstår der stadig problemer.

Cykelrum og barnevogns rum:                                                                                                                                            

Dette emne bliver kort, for bestyrelsen har opfattelsen af, at alt går godt. Husk nu på hvad rummene skal bruges til.

I fremtiden vil der blive opført et cykelskur over ved beboerhuset på havesiden af Langelandsgade, når håndværkerne forlader vores område.

Trappevask, rengøring af opgangene og vaskehuse:                                                                                                   

Vi er i løbet af foråret overgået til et nyt rengøringsfirma og vi håber med dette valg at rengøringsstandarden bliver højnet. Men vi lever stadig med helhedsplanen og dens håndværkere, vi kan derfor ikke undgå skidt og støv.

Men vi håber på sigt, at vi finder en fælles standard for hele afdelingen, men vi har hver især forskellige forventning, og det skal vi husk på.

Vaskhusende bliver gjort rent af væres dygtige ejendomsfunktionærer.

24/7 vagt ordningen:                                                                                                                                                     &nbs

Last updated 27-11-2022 13:52:27