Indkaldelse til bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2021-02-22

Dagsorden 

Deltagere:
Per, Bentha, Lene, Alex, Steen, Jørn

Afbud: Irene
...

Tid: ca. 19.00- ca. 21.30

Sted: Billardlokalet Langelandsgade kælderen

Fællesspisning fra kl. 1800. Ingen spisning rt corona  
Men kaffe må gerne medbringes til eget brug

Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Steen: Ingen rt coronarestriktioner
 

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

 

1. Godkendelse af referat fra møde 2021-01-25

 

2. Formanden orienterer:

 

 a: Afdelingsmøde: dato?

 b. Skal  vi opfordrer beboerne til at søge individuel reduktion af husleje rt renovering, vandskader og gener

 c: Digital parkering. status v Per 

 

 Helhedsplanen.

 a. Hvordan går det? Steen og alle   

 b. Vådrumsmaling i badeværelset? Per har spurgt MW

 c. Forklaring på vandskaderne? Per har spurgt MW

 

 

-

 

-

-

-

 d: Ll: Nøgle/kode i elevatorerne for at komme i kælderen? (Mail fra 17/2-21 MW) Sikkerhed for beboerne, at
     udefrakommende ikke kan komme i kælderen./ Lene       

 

 e: Vandskader. Mail fra den 17/2-21. Hvad foregår der?/ Lene

 

 f. Status på el-lade standere v Alex/Per

 

 g: Lysgener fra trapper ved beboerhus- klage fra beboer i Ll

 

 h: Stofas tilbud: Enten Coax kabelnet i kælderen til ca 850.000 kr eller fibernet fra Norlys, hvor beboerne betaler leje direkte til selvvalgt udbyder.

 

 i: Portene i glashuset er ofte i stykker. Per har spurgt Hans Nygård

 

 j: Bliver der saltet på brandaltanerne? Per har spurgt Søren

k. corax kabler på taget? hvorfor benægter projekt gruppen alle skader og lyver overfor beboerne?

 

3 Opfølgning fra bestyrelsesmedlemmer:

    a. Miljø & energi Udv. v./  Bentha

   - Opfølgning og status på beboerhuset - hvad mangler før beboerhuset kan bruges igen:  Bentha/Per

   - Indkøb af klapstole og klapborde til udlån til beboerne - Status: Bentha

   - Rengøring i opgangene i Gg v Bentha/Irene 

 

 

-

 

 

 

-

-

    b. Økonomi v./ Per 

   - Omkostning rt fastelavn

   - Lamper i beboerhuset/ Per

   - Nye møbler til beboerhuset/ Bentha

  

-

-

-

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

 Ingen udlejning rt coronarestriktionerne

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 
    a. Status på den nye hjemmeside (https://2020.klostervangen.dk) v./ Per

 Afventer corona-restriktionerne lempes

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB

   - Svar på projektets forslag og AABs svar om at opsige eksterne lejere i glashuset som løsning på Klostervangens P-problemer/ Per

   - Der mangler P-pladser i LL v Per

   - Hvad sker der med elevatoren i Gg 121? / ved vi noget? Lene 

 

 

-

-

    b. Øvrige

   - Elevatorstop i Gg 111 og kommunikation (mail fra den10/02-21- Inga Hansen)/ Lene

 

6. Kontortid, mandag 2020-10-26, kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne, Billardrummet

 
7. Eventuelt

 


 
Referatet udfærdiges af Lene  

 

Sidst opdateret 21. februar 2021, kl. 19:23
af Anders T. Nielsen

Last updated 27-11-2022 15:04:23