Indkaldelse til bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2021-03-29

Dagsorden

Deltagere
:
Per, Bentha, Lene, Irene, Alex, Steen, 
Jørn

Gæster:
...

Tid: ca. 18.45 - ca. 21.45

Sted: Billardlokalet Langelandsgade kælderen

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Steen 
 

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2021-02-22

 

2Formanden orienterer:

 

A. Afdelingsmøde. Dato 15/6-2021 v Per

- Hvem bestiller lokale, Scandic i Østergade? og kaffe plus brød?

- Per melder bestyrelsesmedlemmerne til afdelingsmødet

- Transport: Taxabonner? eller andet?

- Stemmesedler?

- Beboerliste?

                                                                                                                                                                                                                                                                    

B. Ophængning af gardiner/persienner ved nye altanlukninger v Per                                                                                                        Discount Gardiner kan lave ophæng i altanloftet til både rullegardiner og persienner - lene 

 

C. Svar fra jurist angående huslejereduktion til skadesramte beboere v Per

 

D.  Svar fra beboerkoordinatorerne ang takt og tone overfor Klostervangens beboere v Per

 

E. Svar fra Morten Strunge ang de mange vandskader og hvordan disse undgåes i fremtiden  v Per 

  Afventer svar fra MS

F. Portene i Glashuset: Status v Per

 

G. Status på legepladsen plus sikkerheden ved boldbanen- vildt flyvende bolde  v Per/Bentha

 

H.  Ændring af storskraldrummet i Gg ved at fjerne taget samt et ønske om at lave et stor skralde rum oppe ved p pladsen foran LL gade blokken. Dette vil gør tømning af rummet lettere og derved brug af færre arbejdstimer v Bentha/Per

 

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

  Afventer svar om portåbning og overvågning ved glashuset fra Hans Nygård 

A.  Miljø & energi Udv. v./  Bentha

- Opfølgning og status på beboerhuset - Bentha/Irene

- Køb af møbler versus opsætning af ens spotlights i loftet v Bentha

 

B.  Økonomi v./ Per

-  Forklaring på, at udgiften til Fasterlavnsboller og godteposer løb op i ca 4.000kr, når der kun var ganske få tilmeldte v Bentha/Lene

-  Påskeæg til beboerne? Har Per og Alex gang i noget? og hvorfor er bestyrelsen ikke indblandet - Bestyrelsen skal indblandes , når det drejer sig om økonomi v Bentha/Lene 

 

C.  Udlejning af beboerfaciliteter v./Per: Ingen udlejning rt coronarestrktionerne

 

 4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 
A.  Status på den nye hjemmeside http://2020klostervangen.dk

  Afventer rt coronarestriktioner

B.

 

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

A.  Fra AAB 

- Der mangler p-pladser trods projektet har lavet en midlertidig p-plads på fodboldbanen. Kan vi gøre noget? v Lene 

 

B.  rengøringen af opgangene, der mangler stadig sedler om hvornår de kommer og hvad der udføres

C.  indkøb af nye tavler til opgangen så det ser lidt pænt ud

.

Indkomne skrivelser og forslag fra øvrige:

A.  Ansøgning om 1000 kr til E og M gruppen til beplantning, såning og indkøb til højbede ( Mail fra Thomas Kjærgaard den 28/3-21)

 

B. Brev fra Irene D ang. indgangspartier, rengøring, maling af radiatorerne. at være opgangsfrivillig, gårdmændenes arbejdsopgaver

 

 

 6. Kontortid, mandag 2021-04-05, kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne, Billardrummet

 

- 5/4-21:  LUKKET PGA PÅSKE

 

 7. Eventuelt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Referatet udfærdiges af Lene   [ INDSÆT SKABELONEN
"SIDST REDIGERET..." ]

 

 

Last updated 27-11-2022 15:06:06