Indkaldelse til bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2021-04-26

Dagsorden

Deltagere
:
Per, Bentha, Lene, Karen, Alex, Steen, Jørn

Gæster:
...

Tid: ca. 18.45 - ca. 21.45

Sted: Billardlokalet Langelandsgade kælderen

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Steen
 
 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

 1. Godkendelse af referat fra møde 2021-03-29

 

2. Formanden orienterer: velkommen til Karen.

 

    a. Gennemgang af regnskab (omdelt i papirudgave d 18/4-21) v Per

    b.  er der nyt vedr. helheds planen? alle mand.    

        - arbejde i weekenderne og helligdagene ved Per

- Husleje for servicemedarbejderes brug af beboerhuset og leje for p-pladser v. Alex

- nye brikker til alle mand.

- formands møde digitalt omkring mail internt per fortæller.

- vaske maskiner og sæbedosering ved Per

- grønne område legeplads ved Per

- maling hen over vinduerne i kælderen.

- råderets sager skal de genoptages for beboerne i Grønnegade blokken?

- forslag til rep mødet om det lovligt at kun lave aftaler med 2 køkken firmaer?

 

    b. Afdelingsmøde den 15/6-21

- Hotel Scandic er bestilt til den 15/6-21; Godkendelse af tilbuddet

- Forslag til valg af dirigent

- Hvem skal inviteres med af AAB folk og funktionærer     Jan b, Danny og Helle

- Indkomne forslag til afdelingsmødet:

a. Forslag indkøb af facade maling til altanerne over vedligeholdelseskontoen - mail fra JB d 15/4-21

b. Ændring af ordensreglementet ang. støjgener - mail fra Julie Søndergård d 21/4-21 

 

    c. Beskyldninger mod AAB og svar fra Dan Christensen - mail d 14/4-21  v Per

 

    d. Status på el-ladestandere v Alex/Per - mail fra Hans Nygård den 21/4-21

 

    e. Skal vi indkøbe opslagstavler til opgangene?

    f. 

 

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Beboerhus og udvendigearealer: Udv. v./  Bentha

- Opfølgning og status på beboerhuset - Bentha

- Tilbud på lamper til beboerhuset - mail fra DB d 14/4-21 v Per

- Tilbud på gardiner til beboerhuset v Lene. Aftale med Discount Gardiner den 10/5-2021 kl 10

 

    b. Økonomi v./ Per 

 

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per - Minus nyt rt coronarestriktioner

   

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 
    a. Status på den nye hjemmeside https://2020.klostervangen.dk v Per  
    b.   

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB

-    Hovedrengøring af grønnegade 105-123 (mail fra JB d 26/4-21) v Lene 

 

    b. Øvrige 

-  Ophængning af hylder i cykelrum v bentha

-   

 

6. Kontortid, mandag 2021-03-05 kl. 18.30 - 19.30,

varetages af bestyrelsesmedlemmerne, Billardrummet

 
 7. Eventuelt  
 - skal vi ud at spise og invitere irene med?  
   

 
Referatet udfærdiges af Lene
Sidst opdateret 25. april 2021, kl. 20:26
af Anders T. Nielsen

 

Last updated 27-11-2022 15:07:11