Indkaldelse til bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2021-05-31

Dagsorden

Deltagere
:
Alex, Bentha, Karen Jørgen, Lene, Per, Steen

Gæster:
...

Tid: ca. 18.30 - ca. 22.00

Sted: Billardlokalet Langelandsgade kælderen

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Steen 
 

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2021-04-26

 

2. Formanden orienterer:

 

    a. Pkt i regnskabet 2021/2022

    - Beplantning og legeplads - omfordeling af udgifter

    - Udgifter til varmemesters kontorhold

    - Dør mellem de 2 fitnessrum

    - Status af opgradering af legepladsen

        - petaqn bane og sandkasse

        - hvad skal vi have lavet næste gang. (Tazan bane og forhøjet nettet ved bold banen måske)

 

 

    b. Afdelingsmødet den 15/6-2021

    - Valg af dirigent til afd.mødet v Per

    - Har vi alt klart til afdelingsmødet? 

        - lene er du i dialog med scandic omkring corvi 19 reglerne?

        - Bentha er der styr på alle tingene?

        - forslag omkring reglerne for rådretten som org bestyrelsen stiller

        - et formøde ugen op til afdelings mødet omkring forslagene.

 

    c. Opfølgning på formandsmøde zoom møde mail v Per

 

    d. stor skrald rum skal taget helt fjernes?

 

    e. pakke bokse på klostervangens område. per har rundt sendt mail fra andreas

 

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Beboerhus og udv. arealer v./ Bentha

    - Tilbud på gardinophæng i beboerhuset v Lene.:  Discount gardiner, Viby

        tilbyder opsætning af rullegardiner i festsal plus bestyrelseslokalet til ialt: 17.040 kr v Lene 

    - oprydning af fritids rummet.

 

    b. Økonomi v./ Per

        - Ansøgning fra pensionist klubben omkring bus tur.

 

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

        - vi skal have hanket op i os selv og få gjort lokalerne klar beboerhuset og gæste værelset.

 

    d. Vinduespudsning- se mail fra Morten Strunge den  19/5-2021 og Jan Bojsen den 19/5-2021 ved Lene 

    e. steen skal vi have malet fitness lokalerne og få gjort det klar og åbnes?

 

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 

    a. Status på den nye hjemmeside: https://2020.klostervangen.dk v Per

        - nye hjemme side domæne er købt de næste 5 år til korner 1995,15

 

    b. YYY

 

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB

        - hvem deltager til rep mødet?

 

    b. Øvrige

    -     ophængning af hylder i cykelkældrene v Bentha

 

6. Kontortid, mandag 2020-YY-ZZ, kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne, Billardrummet

    Bentha, Steen, 

 

7. Eventuelt.

 

    a. ...

 

    b. ...

 


 
Referatet udfærdiges af Lene   [ INDSÆT SKABELONEN
"SIDST REDIGERET..." ]

 

 

Last updated 27-11-2022 15:09:58