Indkaldelse til bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2021-06-28

Dagsorden

Deltagere
:
Alex, Bentha, Jørn, Lene, Per, Steen

Afbud: Karen

Gæster:
...

Tid: ca. 18.30 - ca. 22.00

Sted: Billardlokalet Langelandsgade kælderen

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Steen 
 

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2021-05-31

 

2. Formanden orienterer:

 

    a. Konstituering af bestyrelsen 

 

    b. Evaluering af afdelingsmødet. 

    - ris og ros. få lavet en dreje bog.

    - kan referatet godkendes?

    - hvem tager aktion på de forslag der blev stemt igennem.

    - regning fra scandic. Lene

 

    c. mail fra jan B. d.25-06 omkring opstart af råderet sager.

 

    d. mail fra mads kjær d.22-06 omkring forundersøgelser af

    drypstens hule, skal det sættes i gang?

 

    e. digital parkerings løsning skal vi i gang med det?

    - parkerings pladser ved vugge stuen, hvorfor mangler der igen og igen

    samarbejde og informationer mellem aab og beboerne i klostervangen.

    f. lege plads område. hvad ønsker vi at få lavet der nede?

    g. opfølgning af rep mødet, er vi tilfreds eller?

 

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

   a. De grønne områder. v./ Bentha

     - beplantning ved beboer huset. Bentha

 

    b. Økonomi v./ Per

 

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

    - Beboerhus Status v/ Bentha, Per og Lene 

    - hvornår skal vi afsæt tid til at få lavet beboerhuset,

     invitere beboerne til at hjælpe?

    e. motions rum

    - Hvordan går det med maling af motionsrum + gæsteværelse

    v/ Steen og per

    - Hvordan går det med at få lavet en dør mellem motionsrummene?

    v/ Steen

    - hvornår skal vi åbne det?

 

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 

    a. Ny Hjemmeside - Undervisning hvornår ønsker vi at kom i

     gang. Status v Per

 

    b. indkøbe af computer til bestyrelse medlemmer.

 

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB

 

    b. Fra Inga: Beboerblad for Klostervangens beboere se mail fra d. 20-06-2021. 

 

6. Kontortid, mandag 2021-08-02, kl. 18.30 - 19.30, varetages

    af bestyrelsesmedlemmerne, Billardrummet

     

 

7. Eventuelt.

 

    a. vi skal ud og spise men hvornår?

 

    b. ...

 


 
Referatet udfærdiges af Lene   [ INDSÆT SKABELONEN
"SIDST REDIGERET..." ]

 

 

Last updated 27-11-2022 15:11:22