Indkaldelse til bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2021-08-30

Dagsorden

Deltagere
:
Alex, Bentha, Karen, Jørn, Lene, Per, Steen

Gæster:
...

Tid: ca. 18.30 - ca. 22.00

Sted: Beboerhuset 0. etage, festsalen, Indgang fra cykelstien Grønnegade

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Steen 
 

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2021-06-28

 

2. Formanden orienterer:

 

    a. Mail fra Per til Morten Strunge ang overfølsomme brandalarmer: Status ved Per

 

    b. Digital parkering. Status ved Per

 

    c. Mail  fra Aarhus 1900 den ang. lån af vores grønne område den 2/9-21 kl 16. Status ved Per

 Aarhus 1900 har meldt afbud, da forholdene på klostervangens boldbaner var for ringe til formålet.

    d. Møde med Jan Bojsen ang. funktionærernes arbejdsopgaver. Hvem har gang i hvad?

        Mødet er vel med hele bestyrelsen? Ved Per, Lene, Alex

 

    e. klar lagt reglerne for indkaldelse af fagfolk.

 

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Beboerhus og grønne områder. Nyt v./ Bentha

 

    b. Økonomi v./ Per

 

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

        Evaluering af udlejning af festlokalet den 7/8-21. Mangler der noget? Ved Per  mail fra Morten s vedr spørgsmål fra per

     d. fitness lokalet status ved per og steen.

    e. Gennemgang af økonomi med Helle Nielsen v. Alex

 

    f. Gaver til funktionærerne v Alex

 

    g. Trappevask og mail korrespondance mellem Bentha og jan v Bentha

 

    h. Hvordan går det med filmen over Klostervangens renovering? Per skulle følge op på dette siden sidst.

  

 

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 
    a. Ny Klostervangens hjemmeside: Status ved Per

 

    b. YYY

 

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Mail fra Julie B Søndergård d. 30/6-21 ang tovholdere på vedtagne forslag fra afd. mødet. 

        Får vi automatisk besked, når de vedtagne forslag er udført?

 

    b. Mail fra Inga den 22/7-21 ang. Klostervangs bladet. Ego korrekturlæser, Alex uddeler af bladet.

        Mangler medredaktør og sparringspartner. Omkostninger ved trykning af bladet? 

        Måske er det her bestyrelsesarbejdet og regnskab kan beskrives, som lovet ved afd. mødet?

 

6. Kontortid, mandag 2021-09-06 kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne, Beboerhuset 0. etagen 

    

 

7. Eventuelt.

 

    a. Information: Hvis man ønsker en el-stander, så kan man kontakte Hans Nørgård i Service Center Midt

 

    b. Alex ønsker et møde mee vores advokat og et beboerudvalg ang. hvor vi står mhp kompensation rt renoveringen i 

        Klostervangen. En gruppe beboere i Langelandsgade har kontaktet Per mhp at være behjælpelig i at føre sagen 

        videre. Per kontakter denne gruppe. Jeg finder papirerne fra advokaten.

 

    c. Bentha mener supercykelstien er farlig at færdes på. Bentha har haft kontakt til Kommune Thomas, der ser på forholdene

        på cykelstien
 

Referatet udfærdiges af Lene   [ INDSÆT SKABELONEN
"SIDST REDIGERET..." ]

 

 

Last updated 27-11-2022 15:12:54