Indkaldelse til bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2021-09-27

Dagsorden

Deltagere
:
Alex, Bentha, Karen, Jørn, Lene, Per, Steen

Gæster:
...

Tid: ca. 18.30 - ca. 22.00

Sted: Festlokalet, Beboerhuset 0. etage

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Steen 
 

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2021-09-30

 

2. Formanden orienterer:

 

    a. Digital parkering v Per

     - el lade stander i glas huset?

 

    b. Referat fra mødet d 24/9 med Jan Bojsen om

        funktionærernes arbejdsopgaver v Bentha/Per/Alex

 

    c. Fitnessrum : Status,

        - Gæsteværelse: Status

        - Værkstedrum: færdigt og brugbart

        - Dukkerum: Status

        - Billardrum: Skal der laves noget der? Hvem står for udlånet?

        - Beboerhuset: Status

        - Legeplads: status - Tarzanbane og net ved enderne af 

          basketball-banen?

 

    d. Indskrænkning af p-pladser i Ll ved AABs hovedkontor. 

        6 à 10 p-pladser er fjernet fra beboernes p-plads areal, og det er

         ikke mere muligt at benytte sig af AABs p-pladser i nattetimerne og

         weekenderne. (Mail fra Allan Overgaard d 05-09-21)

 Vi må sande, at AAB har svaret igen på forslaget, der blev stemt igennem på afdelingsmødet,

om at eksterne brugere af Klostervangens p-pladser fremover skal betale p-afgift. Forslaget ramte hovedsageligt afdeling 25`s funktionærer. 

    e. mail fra Morten ang lukning af udgang i kælderen under LL blokken.

    f. Varme regnskab hvordan forholder vi os det?

 

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Beboerhus og grønne områder v./ Bentha

       -  Referat fra mødet d. 14/9 ang trappevask med Jan Bojsen,

          rengøringen Anders Andersen v. Bentha

        - Et træ spærrer for udsigten for beboere i Gg 117-123 v. Bentha

        - Rotteproblemer i Gg v Bentha

 

    b. Økonomi v./ Per

        - Juletur? v Per

        - Julestue og julebanko v Alex og Bentha

 

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

 

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 
    a. Ny hjemmeside: Status v Per

 

    b. Status på beboermøde ang kompensation af husleje v Alex 

        - Blev beboergruppen, der vil være behjælpelig med advokatkontakt

           fundet v per

 

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB

 

    b. 

 

6. Kontortid, mandag 2021-10-06 kl. 18.30 - 19.30, varetages af

bestyrelsesmedlemmerne, Festlokalet, Beboerhuset 0. etage

    

 

7. Eventuelt.

 

    a. Status for kontakt til Katrine Borre ang film om helhedsplan v Per

 

    b. Klostervangsbladet: trykning er afvist af AABs adm. Er der nogen,         der kender et trykkeri? Udgivelse af bladet bliver midt december

 Beboerbladet bliver trykt hos Ecograf til ca 2500kr pr gang. Dvs ca 10.000kr pr år ved udgivelse af bladet 4 gange årligt. Første version af Klostervangens blad er færdigtrykt og leveret til Inga den 24/9-21 og er klar til runddeling ved Alex.

   C. Julefrokost. hvor og hvornår?
Referatet udfærdiges af Lene  
 

Last updated 27-11-2022 15:14:12