Indkaldelse til bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2021-10-25

Dagsorden

Deltagere
:
Alex, Bentha Jørn, Lene, Per, Steen

Afbud: Karen

Gæster:
...

Tid: ca. 18.30 - ca. 22.00

Sted: Festlokalet, Beboer huset

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Steen 
 

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2021-09-27

 

2. Formanden orienterer:

 

    a. Jan Bojsens mail d 6-10-21 ang bestyrelsen skal agere oprydnings-politi i opgangene

 

    b. Status på  

    - Fitnessrum

        1. der blev ca brugt lidt over 3000kr for at giv det sidste fines men så er der også købt extra af nogle ting.

    - Dukkerum

    - Billardrum

        1. indkøb af bordtennis bord og snak om mere åbning der nede.

    - Beboerhuset

        1. vi skal på plads og der skal findes tid til dette.

    - Legeplads

    - Gæsteværelse

    - Rotteproblemet

 

    c. Mangel på handicap p-pladser i Ll v Jørn og Per

    - Selvtægt på handicap p-pladsen i Gg v Lene 

 

    d. formøde mellem formand Per og Projekts chef Morten S engang i uge 44.

 

    e. hvordan stiller vi os overfor nyheds brevet og de ting som der står der.

 

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Grønne områder Udv. v./ Bentha/Karen/Jørn

    1. Brug af skur på legepladsen v Bentha

 

    b. Økonomi v./ Per

    1. Budget til julearr. v Alex/Bentha

    2. Juletur? v Per

    3. ansøgning fra pensionist klubben om tilskud til julefrokost. 50kr pr mand og ca 23 deltager fra afdelingen.

    4. ansøgning fra Per omkring nyt bordtennis bord i billard rummet. ca 2800kr med fragt.

 

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

 

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 
    a. Den nye hjemmeside. Opstart hvornår?

 

    b. Status på kompensation af husleje til Klostervangens beboere v Alex

 

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB

    1. Tilmelding til repræsentantskabsmøde den 12/11-2021, formand Per skal tilmelde alle.

 

    b. nyt varme regnskab som er hustands omdelt. har alle læst mailen fra Peter?

 

6. Kontortid, mandag 2021.-11-1, kl. 18.30 - 19.30, Festsalen, Beboerhuset, Varetages af bestyrelsesmedlemmerne

    

 

7. Eventuelt.

 

    a. Julefrokost den 10/12 kl 18 på Den Lille Kro...

 

    b. ...

 


 
Referatet udfærdiges af Lene   [ INDSÆT SKABELONEN
"SIDST REDIGERET..." ]

 

 

Last updated 27-11-2022 15:15:19