Hvo 

Indkaldelse til bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2021-11-29

Dagsorden

Deltagere
:
Alex, Bentha, Karen, Jørn, Lene, Per, Steen

Gæster:
...

Tid: ca. 18.30 - ca. 22.00

Sted: festlokalet, Beboerhuset, Langelandsgade

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Steen 
 

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2021-10-25

 

2. Formanden orienterer:

 

    a. Status på

    1. Beboerhus

      - Rengøring af beboerhus mens vores faste rengøring er sygemeldt? v. Per

      - Maling af vægge i beboerhus? v. Bentha

      - klargøring af bestyrelse lokale og nye stole v. Per

      - klargøring af 1.sal.

    2. Motionsrum   

    3. Billardrum

     - Indkøb af bordtennisbord o.l.?

    4. Dukkerum   

     5. Værksted

 

 

 1.

 

 

 

2. Motionsrum færdig og i brug. Dog problemer med at få kodet beboernes nøgler til motionsrummet pga sygemelding i service center midt

3. 

4. 

5. Færdig og i brug 

    b. Status på "Årshjul"  og færdiggørelse v. Lene 

 

    c. Status fra møde med jurist. Er der et referat? v. Alex

 

    d. Status på opsætning af fjernbetjening til garagerne v Jørn/Per

 

    e. Hvordan gik "kaffemødet" med MS v Per

 

    f. Beton klodser fra altanen mail fra Thomas v. Per

 

    g. opfølgning på fremlæggelsen af digitale parkerings løsning. hvordan gik det og skal vi anbefale et postekort størrelse med bruger navn og kode.

 

 

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Grønne områder plus legeplads v./ Bentha

 

    b. Økonomi v./ Per

        - Økonomi afslutning 2021. V Per

        - Julegaver husk dem.

 

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

        - belysning i beboerhuset v. Per

 

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 
    a. Per, Jørgen og Lene er i fuld sving med at blive oplært i den nye hjemmeside "2020klostervangen"

 

    b. YYY

 

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fremtids åbning af bestyrelsen hvad tænker vi?

 

    b. Fra andre:

    1. Er det muligt at bruge håndværker p-pladserne i weekenden? v Jørn

    2. Inga H har et forslag om at få en ribbe til glemt tøj monteret i "bookingrummet" ved vaskehusene V. Lene 

    3. Rengøring af opgange og elevatorer -BJ forslår opsigelse af firma v. Bentha

    4. P-kort og gæstebilletter til beboer, der ikke er online v Bentha

    5. Julefrokost til hjælpsomme beboere v. Alex

    6. Evaluering af julehygge for børn og voksne den 20/11.21 v. Alex/Bentha/Per

    7. Fremtidige banko-spil v. Alex

 

6. Kontortid, mandag 2021-12-6, kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne, festlokalet, Beboerhuset

 

7. Eventuelt.

 

    a. ...

 

    b. ...

 


 
Referatet udfærdiges af Lene   [ INDSÆT SKABELONEN
"SIDST REDIGERET..." ]

 

 

Last updated 27-11-2022 15:19:03