Indkaldelse til bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2022-31-01

Dagsorden

Deltagere
:
Alex, Bentha, Jørn, Karen, Lene, Per, Steen

Gæster:
...

Tid: ca. 18.30 - ca. 22.00

Sted: Bestyrelseslokalet, Beboerhuset, Langelandsgade

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Steen 
 

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 29-12-2021

Referatet fra den 29/11-2022 

2. Formanden orienterer:

 

    a. Status på beboerhus:

    1.1. etage    

    2. Stuen

    3. Motionsrum

    

    4. Billardrummet v Jørn/Alex/Per

    5. Genbrugen

a. Beboerhus:

1. Projektfolkene en flyttet ind i den lille festsal på 1. etage. De blev boligløse den 21/12-2021, da Færch og co rejste fra Klostervangen. Bestyrelseslokalet er møbleret med borde, nye stole og reol. Projektoren er sat op og der komme nye spotlys i loftet.

2. Festsalen på 0. etage er malet. Stillelejligheden er stadig i funktion som stillelejlighed.

3. Motionsrummet er taget i brug. Brug af motionsrummet koster 200 kr pr år. Beløbet trækkes over huslejen hver januar indtil medlemskabet opsiges.

4. indkøb af div. ting.

5. Genbrugen holder lukket indtil man kan komme gennem "spritruten" ved slutningen af renoveringen.

 

    b. Opgangs gennem gang.

 Jan B har indkaldt til møde tirsdag omkring opgangene og fremtiden. jan tænker ikke at alle deltager.

hvem deltager: Bentha og Per flere???

    c. status på hæng ved div pladser under malik.

 

    d. Status på digital parkering v Lene 

d.

    e. skilt ved nedkørslen til Langelands gade.

    f. adgang til elevatoerne i LL gade blokken.

  

 

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. grønne områder og rengøring v./ Bentha

    1. Rengøring af udearealer efter nytårsaftens fyrværkeri

a.

1. 2 personer fra miljøgruppen rengjorde udearealerne for fyrværkeri-affald. Hurra for denne indsats.

    b. Økonomi v./ Per

 

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

c.  Festlokalet er blevet malet mellem jul og nytår, og har derfor ikke været udlejet.

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 
    a. Per, Jørn og Lene er færdige med undervisning i Klostervangens nye hjemmeside. Nu skal vi bare have "renoveret og opdateret den gamle hjemmeside"

 

    b. YYY

 

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. beboermøde

 Alt?

    b. Fasterlavn den 27/2-2022

 Alt? 

6. Kontortid, mandag 07-02-2022 kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne, bestyrelseslokalet, Beboerhuset

    

 

7. Eventuelt.

 

    a. ...

 

    b. ...

 


 
Referatet udfærdiges af Lene   [ INDSÆT SKABELONEN
"SIDST REDIGERET..." ]

 

  

Last updated 27-11-2022 15:20:53