Indkaldelse til bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2022-28-02

Dagsorden

Deltagere
:
Alex, Bentha, Karen, Jørn, Lene, Per, Steen

Gæster:
...

Tid: ca. 18.30 - ca. 22.00

Sted: Bestyrelsesrummet, Beboerhuset, Langelandsgade 52A

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Steen 
 

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2022-31-01

Referatet fra den 31-1-2022: 

2. Formanden orienterer:

 

    a. Status på beboerhus:

    - Gardiner i festsalen skal sættes op efter maling af rummet. Hvem kan klare det?

    - Er der kommet lys i køkkenet på 1. etage?

    - Nye lamper i bestyrelsesrummet?

    - Billard rum: Er bordfodbold, dart og andre ting købt ind?   - 

    - Fitness rum: hvordan ser det ud? hvem gør rent? mangler der nogle ting?

    - Gæsteværelse: hvad er status?

 

    b. Opgangs-gennemgang: Hvad blev der aftalt?

 

    c. Evaluering af Fastelavn og økonomi.

 

    d. Pudsning af altan vinduerne:

    - Kan vi stille forslag til afdelingsmødet, om at sætte sikkerhedskroge op på altanerne, så vinduespudsere kan spænde sig fast? v Lene 

 

    e. information om formands møde som indholder ideen om bedre kommunikation internt i AAB, ansatte, bestyrelserne og beboerne?   mail rund sendt.

 

    f. information omkring digital parkering om beboer der er fritaget digital post.

 

 

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Grønne områder/ rengøring. v./ Bentha

    - Har servicecenter midt set på rengøringsstandarden i vaskehus og trappeopgange?

 

    b. Økonomi v./ Per. Gennemgang af vores regnskabet v Per   jeg har ikke fået regnskabet endnu.

 

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

 

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 

    a. Afdelingsmøde den 23/5 kl 19-23. Har vi styr på det?

    - Hotel Scandic: 

    - Dirigent: 

 

    b. Nye hjemmeside. Hvornår sætter vi igang? v Lene 

    - Links til vedligeholdelsesregler og ordensregler og evt andet? 

 

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB

 

    b. Jørn Gade vil gerne holde hjertestarter-kursus i beboerhuset. V Alex

 

6. Kontortid, mandag 2022-07-03, kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne, Beboerhuset

    

 

7. Eventuelt.

 

    a. ...

 

    b. ...

 


 
Referatet udfærdiges af Lene   [ INDSÆT SKABELONEN
"SIDST REDIGERET..." ]

 

 

Last updated 27-11-2022 15:22:59