Indkaldelse til bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2022-03-28

Dagsorden

Deltagere
:
Alex, Bentha, Karen, Jørn, Lene, Per, Steen

Gæster:
Jan, Danny og Allan..

Tid: ca. 18.30 - ca. 22.00

Sted: bestyrelseslokalet, beboerhuset Langelandsgade 52A

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Steen 
 

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2022-02-28

 

2. Formanden orienterer:

 

    a. samtale med Jan, Allan og Danny:

 

- fremlæggelse af Års hjulet for de fast opgaver som service centeret står for i afd 25.

- der vil gerne arbejdes med en løsning omkring bold banen men opsætning af et net i den ene ende, så boldene ikke flyver ind ved gril området.

- fundet en løsning med opslags tavler i opgangene til både beboerne og service centeret.

- efter vores gennemgang af opgangen aftalte vi at der skulle arbejdes videre med maling af opgangene ved indgangen og montering af alu skinder til beskyttelse af hjørnerne.

- hvad må beboerne gør med de nye lukkede altaner, hvad er reglerne og hvad siger ordensreglementet.

- så er der vindus pudsning, Projekt gruppen skal til at uføre nået arbejde på de skadet vinduer og se om de kan reddes. men vi skal have fundet en holdbar løsning for fremtiden, i et godt samarbejde.

- opstrengning af p-pladser i hele afd 25, hvor meget skal service centeret står for og hvor meget skal projektet stå for.

- vi er i igang med et samarbejde med en beboer omkring hjerte starter som måske kan tildeles vores afdeling, det vil i få mere viden om hvis det lykkes.

- problemer med arbejdet med fejl om mangler i beboerhuset, hvorfor skal alting hænge i service centeret(gård folkene), når det er prjekt afdelingen der står for arbejdet?

- arbejde med Hans omkring bedre belysning og op stregning af p pladser i glas huset.

- Rotte problem hvor står vi og hvad er omkostningerne ved bekæmpelsen?

 

tak til Jan; Allan og Danny for fremmødet.

 

    b. Formands møde med andre afdelinger v/ Lene

 

    c. Formands møde i AAB om fremtiden i AAB og kommunikation problemer. v/Per

 

    d. Parkering i vores område pga helheds planen v.Per

 

    e. Ladestander og fremtiden v. Per og Alex.

 

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Grønne områder, rengøring. v./ Bentha

 

    b. Økonomi v./ Per

 

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

- køkkenet er ved at være klar. hvad mere skal der laves.

 

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 
    a. Vores nye Hjemmeside: Afventer stadig

 

    b. opfølgning på rygter omkring reetablering af grønne områder, som lyder på at det er sparet væk. v. Bentha

 

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a.

- Djurs sommer land tur hvornår?

- ansøgning fra rejseklubben omkring tur til skagen. ansøgning på tilskud på 550kr pr deltager.

 

    b. Ansøgning om penge til afholdelse af bankospil den 23/4-2022 v Alex

 

6. Kontortid, mandag 2022-04-04, kl. 18.30 - 19.30,

varetages af bestyrelsesmedlemmerne,

   

 

7. Eventuelt.

 

    a. ...

 

    b. ...

 


 
Referatet udfærdiges af Lene   [ INDSÆT SKABELONEN
"SIDST REDIGERET..." ]

 

 

 

Last updated 27-11-2022 15:24:09