Indkaldelse til bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2022-04-25

Dagsorden

Deltagere
:
Alex, Bentha, Karen, Jørn, Lene, Per, Steen

Gæster:
...

Tid: ca. 18.30 - ca. 22.00

Sted: Bestyrelseslokalet, Beboerhuset, Langelandsgade 52A

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Steen 
 

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 20203-28

 

2. Formanden orienterer:

 

    a. helheds plan.

 

    b. opsamling af møde mellem bestyrelsen og projekt gruppen.

 

    c. skader på kloarken

 

    d. forslag til beboer møde.

 

    e. beretningen hvem og forslag.

 

    f. beboermøde:    hvem gør hvilke.    formøde med dirigenten.    er vi klar????  
    g. mail fra Morgens fibia omkring klostervangen.  

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    hvordan gik beboerbanko?  

    a. Grønne arealer og rengøring v./ Bentha

 

    b. Økonomi v./ Per

        - gennemgang af budget og regnskab.

        - udflugt til djurs sommerland budget.

 

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

        billard rummet skal der stilles forslag om om der skal laves et udvalg til at styr lokalet eller andet? deri også ment om forslag til at indkøbe nået.

 

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 
    a. anders er kommet med et forslag.

 

    b. YYY

 

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB

 

    b. el-lade standere hvor er vi.

 

6. Kontortid, mandag 2022-05-03, kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne, 

    bestyrelseslokalet, Beboerhuset

    

 

7. Eventuelt.

 

    a. ...

 

    b. ...

 


 
Referatet udfærdiges af Lene   [ INDSÆT SKABELONEN
"SIDST REDIGERET..." ]

 

 

 

Last updated 27-11-2022 15:25:10