Indkaldelse til bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen.

2022-05-30

Dagsorden

Deltagere
:
Alex, Bentha, Karen  Irene, Lene, Per, Steen

Gæster:
Anne Mette kl 20.00 ang klagen over helhedsprojektet pkt 2e

Tid: ca. 18.30 - ca. 22.00

Sted: Bestyrelseslokalet, Beboerhuset

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Steen 
 

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2022-04-25

1. Referatet: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

2. Formanden orienterer:

 

    a. Konstituering af den nye bestyrelse. Valgt blev: 

 

 

 

 

 

 

 

    

 a.

Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

Per Ohms

Lene Gaba -2 år.

Steen Schroeder

Karen Schmidt- 2 år

Bentha Skovgård- 2 år

Alex Olsson- 2 år

Irene Daniel- 1 år

 

1. suppleant: Jesper Nielsen

2. Suppleant: Jacob Refsgård

    b. Evaluering af afdelingsmødet den 23-5-2022

hvad var godt og hvad var skidt, hvad kan vi gør bedre.

Forslag 7: Løbende opdatering af vedligeholdelsesregelementet: Forkastet  - AAB invitere afd. best. til fælles arbejde mhp at revidere vedligeholdelsesreglerne

Forslag 11: Maling og opsætning af alu skinner: Trukket - Best arbejder videre mhp nyt forslag i 2024 

Forslag 10: Højt hegn ved multibanen Vedtaget - Best. arbejder videre med hegn, når pris foreligger

Forslag 14: Nyt briksystem til port-åbning i glashuset Trukket - Best arbejder videre med en anden og billigere løsning

Forslag 18: Oprettelse af en Byttecentral i storskrald Vedtaget - E&M gruppen påtager sig ansvar for at holde orden og rydde op i rummet

Forslag 23: Oprettelse af el-ladestandere Ændret til flytning af el-ladestandere fra Ggs gavl til midt på blokke og 2 eller flere el-ladestandere i LL Vedtaget - Best. arbejder videre med financeringen af el-ladestanderne

 

 

    c. Tilmelding til repræsentantskabsmødet den 21/6-2022

 c. Deltager: Lene, Bentha, 

    d. Gruppe til billardrummets genoplivning v Lene 

 d. Marlene Ohrt, Johan Rugholt, Leif Jensen

Fra bestyrelsen: Lene Gaba

    e. Opdatering af: Advokatbistand mhp huslejereduktion. Gruppen opløst 

     - Advokatomkostninger?   

    - Ny gruppe, der står for klage over helhedsplanen v Alex   

    - Skal vi bede pressen om at grave dybere i regnskabet og hvordan AAB rent faktisk har forsøgt at skjule       underskuddet for beboerne og hemmeligholdt, at de har taget 12 mill kr fra afd 25s drift til dækning af       dele af underskuddet. 

 e. Gruppen opløst, da et underskud i helhedsplanen på -73 mill kr bevirker, at der simpelthen ikke er penge at hente i huslejerefusion for beboerne i Klostervangen

 

 

- Gruppen:  Alex Olsson,  

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Grønne arealer og rengøring v./ Bentha

 

    b. Økonomi v./ Per

 

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

 

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 
    a. genoptagelse med arbejdet af den hjemmeside v Lene /Per

 

    b. YYY

 

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB

 

    b. Ansøgning af penge til opgangsmøde i opgang Gg 107 v Lene 

 

6. Kontortid, mandag 2022-06-11 kl. 18.30 - 19.30,

Bestyrelseslokalet. Varetages af best. medlemmer:  

 

 

7. Eventuelt.

 

    a. Gårdmændene er lidt trætte af, at der bliver "byttecentral" i storskrald. Bestyrelsen og gårdmændene er tidligere blevet enige om, at taget på storskraldsrummet kan fjernes, således at der kan "grabbes" direkte fra lastbil ned i storskraldsbunken. Taget skulle efter aftale fjernes, når Enemærkes containere fjernes. Det er ikke jo ikke meningen at gårdmændene skal sortere affald iflg deres kontrakt. Men som de siger: Nu må vi se, om E&M kan holde orden og hjælpe med at rydde op, som de har lovet.

 

    b. ...

 


 
Referatet udfærdiges af Lene   [ INDSÆT SKABELONEN
"SIDST REDIGERET..." ]

 

 

Last updated 27-11-2022 15:26:09