Indkaldelse til bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2022-06-27

Dagsorden

Deltagere
:
Alex, Irene, Lene, Per, Steen

Afbud: Bentha, Karen

Gæster:
...

Tid: ca. 18.30- ca. 22.00

Sted: Bestyrelseslokalet 1. sal i beboerhuset

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Steen 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

 

1. Godkendelse af referat fra møde 30.-05.-2022

 1.

2. Formanden orienterer:

 

    a. brev fra Irene omkring bestyrelsen og dens arbejdes gang.

    b. hvordan går det med helheds planen

a.

b.

    c. Status på klagebrev til organisationen og direktionen

 c.

    d. Evaluering af repræsentantskabsmødet

 d.

    e. Information: beboere er informeret om ordlyd af klage af Per. Det er ve ret for alle, at blive informeret. Kan vi omdele skriv v/Irene

    f. Skal best.-medlemmer fortsat deltage i projektchefens hemmelige møder med bestyrelse, efter han har udelukket en folkevalgt repræsentant for beboerne. Jeg synes, det bør være en beslutning, der tages af hele bestyrelsen. v/Irene

    g. Kommunikation. På repræsentantskabsmødet blev der talt om vigtigheden af lettilgængelige information og gennemsigtighed i beslutninger. Det bør vel gælde hele vejen rundt? Et andet issue på mødet var inddragelse af beboere og rekruttering af nye best.-medlemmer. Hvordan arbejder vi med det i bestyrelsen? v/Irene

    h. Uddelegering af ansvarsopgaver. Gik det for stærkt og hvad med opgangene?

    i. Velkomstskriv til nye beboere, udleveres ved indflytning. Jeg vil gerne forfatte en sammen med Inga. Det skal både være uformelt, et skriv, hvor der     bliver skrevet lidt om hvor svært, det er at have naboskab i højden, hvad man     selv kan gøre og så en liste med fakta v/Irene

    j. Windowsgate, skal vi give økonomisk støtte til teknologisk undersøgelse af skader, undersøgelsen er rekvireret af beboer i 107 v/Irene 

 

 e

 

f.

 

g.

 

h.

i.

 

j..

    k. Status på nye bænke på nedkørslen til Ll-blokken v Alex

 

 

 

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Grønne arealer og rengøring  v./ Bentha

    - Status på de grønne områder v Bentha

    -  Status på rengøringen v Bentha

    - Valg til 5. kreds v Bentha

 

    b. Økonomi v./ Per

 

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

 

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 
    a. Nye klostervang hjemmeside. Status?

 

    b. YYY

 

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB

 

    b. Øvrige

 

6. Kontortid, mandag 2022-08-01  kl. 18.30 - 19.30, varetages af

bestyrelsesmedlemmerne: Bestyrelseslokalet: 

   

 

7. Eventuelt.

 

    a. ...

 

    b. ...

 


 
Referatet udfærdiges af Lene   [ INDSÆT SKABELONEN
"SIDST REDIGERET..." ]

 

  

Last updated 27-11-2022 15:27:09