Indkaldelse til bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen.   2022-08-29

Dagsorden

Deltagere
:
Alex, Irene, Karen, Lene, Per, Steen

Afbud: Bentha

Gæster:
Jan Bojsen og Danny Madsen

Tid: ca. 18.30 - ca. 22.00

Sted: Bestyrelsesrum i beboerhuset.

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Steen 
   

Møde med Jan og Danny:

-        Hvordan går det vores afdeling ifølge jer og hvad skal vi arbejde på?

-        Maling af billardrummet, er det noget vi kan dele fifty-fifty? kan vi sætte ny glas på lamperne eller kan vi vask dem af? Ansøgning af malerarbejde på 28.537,50kr

-        Rotte indtrængning i lejemålene og det udendørs anlæg. Hvad er status og hvad gør vi for at sikre, at det bliver bedre i fremtiden? Håber i fremadrettet vil dele informationer med bestyrelsen vedr. undersøgelser og opgaver der udføres i afdelingen, eks. (video gennem gang af kloaker og beton fyldning af dem)

-        Blå container for enden af Grønnegade blokken, hvorfor bliver de ikke fjernet?

-        Hvad er status på asfaltarbejdet i Grønnegade og op stribning af alle p-pladser? Der i lægger også den gamle vaske plads og nedløbsrør fra skurvogns plads. Ved godt det ikke er jeres ansvar endnu, men frygter at det bare bliver overladt til jer/os.

-        I Grønnegade foran 121 er der lavet en vendeplads for skralde bilen, de bruger den ikke, så skal vi ikke få lavet en p-plads og handicap plads i stedet for?

-        Belysning fra Grønnegade og op til Langelandsgade parkeringspladsen ved hovedkontoret.

-        Vindues pudsning hvad er status? Vil servicecenteret være med til at få en uvildig undersøgelse af vinduerne og skaderne der på fra teknologisk institut.

-        Hjertestarter indkøb og opsætning?

-        Lade stander indkøb og opsætning. Har fundet ud af det er Allan Overgård der er på opgaven.

-        Der er stadig en masse fejl og mangler i beboerhuset, er det noget driften overtager og får rettet? (Per sendte en mail for et stykke tid siden og Jan har pr.24/8 spurgt ind til om de er rettet).

-        Haveanlægget ved legeplads og grillområde er ikke vedligeholdt, måske fordi der er for mange involveret og for mange kortsigtede løsninger i gang. Hvem har ansvar for hvad?  (irene)

-        E og M gruppen er sat på opgaven med at komme med forslag til haveanlægget bag GGblokken, bliver der udarbejdet et overslag over økonomien i projektet snarest? (Per forslog overfor e og m gruppen at udarbejde en brainstorm over deres ideer).

-        Årshjulet, hvad sker der lige med det- ærgerligt at beboerne ikke har en fornemmelse af hvad gårdmændene har af opgaver løbende. (servicecentret har oplyst at der kan sættes et års hjul op i bestyrelseslokalet, som giver et indtryk af hvad deres opgaver er i løbet af månederne.)

-        De gamle køkkenelementer er meget eftertragtede, vil I gøre opmærksom på dette når folk henvender sig til jer om nyt køkken. Hvordan kan det gøres i praksis. (Irene)

-        Vogn til flytning er/ har været forsvundet kan der indkøbes en ny hvis den er væk? (Irene) 

-        Skal der forsat hentes skrald ved LLblokken. (Irene)

-        Der er opsat skraldespande ved alle indgange. Skal vi ikke indkøbe nogle nye og få dem sat op.

 

 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

 

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2022-06-28

 

 

2. Formanden orienterer:

 

 

    a. Hvor går de enkeltes bestyrelsesmedlemmers ret til at udtale sig på egne vegne og i eget navn.

 

 

    b. Parkeringstilladelser, der blev besluttet på afdelingsmødet at hver enkelt lejlighed har 2 parkeringstilladelser per lejlighed og desuden gæste parkering. Flere lejligheder misbruger systemet. En beboer har nu registeret 4 faste parkeringsbrugere, det skulle jo være max. 2 per lejlighed og gæster ved siden af. 

Det er jo ærgerligt at der besluttes noget, som ikke kan føres ud i livet pga tekniske årsager, kan der gøres noget?

b. Der blev understreget ved afd. mødet, at max 2 faste parkeringer plus 1200 timers gæsteparkeringer var fremadrettet dvs for nye indflyttere i Klostervangen. De gamle regler med 4 faste parkeringer plus 1200 gæsteparkeringer gælder stadigt for alle "gamle" beboere. Se forslag 1 fra afd. mødet og afstemningsresultat.

 

 

    c.

Referatet fra bestyrelsesmøder. 

Skal vi ikke vedtage nogle retningslinjer. Det kunne være: skriv kort og præcist. Det er beslutningerne, der er vigtige. Er det vigtigt hvad hver enkelt har sagt i en sag, kan det tilføjes som et bilag med et mere detaljeret referat. Noter altid navn på den ansvarlige på alle opgaver og deadline for udførelse. Skriv informativt og undgå egne holdninger og kommentarer. Afslut og send til alle medlemmer kort efter mødets afslutning. 
Hvis der tilføjes noget efter mødets afslutning bør det fremgå af referatet.

 

c. 

 Bestyrelsen har i mange år kørt med beslutningsreferater

 

    d.

tinger og sager fra Inga:

 
1. Hvor langt er vi med svar fra klagesagen - er der respons på nogetsomhelst - det gælder sæføli også svar omkring de 73 mill. underskud?
 
2. Vinduespudsning: Er der nogle datoer for de to gange, vi får rapelle-pudsning.
 
3. Vinduespudsere afslår jævnthen at pudse pga. fald faren. Det er er et generelt problem - ikke bare mit. Har I evt. en løsningsmodel?
 
4. Hørt noget til, hvornår brandinstruksen indløber fra AAB ?

 

 

 

    e. 

mail fra Morten Strunge ang parkerings pladser.

   f.

formandsmøde d. 22 i AAB omkring den gode tone og det gode samarbejde.

 

 

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

 

    a. Grønne områder og rengøring v./ Bentha

 

 

    b. Økonomi v./ Per

fra Irene:

Overblik over økonomien. Jeg mangler en oversigt og fornemmelse af afdelingens økonomi. Bør vi ikke alle have et kendskab. En vigtig bestyrelsesopgave er at prioritere ud fra de penge, der er til rådighed.

   

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

 

 

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 

   
 a.   Hjemmesiden. Det er så vigtigt at der kan kommunikeres på en lettilgængelig måde, så beboerne kan holde sig orienterede, det er jo på deres vegne vi handler. Beslutninger bør være gennemsigtige. Hvornår skal vi starte op? Hjemmesiden, gældende klage og sidste bestyrelsesmøde,  er låst det meste af tiden, det betyder at beboerne ikke kan blive orienteret om det, de rettelig er berettiget til? 
 Hvad er aftalen med nuværende leverandør.
 

 

 b.  Brandinstruks, er den på trapperne? Det blev besluttet ved afdelingsmødet, derfor en skal opgave, der skal udføres af AaB. ved Per  

 

5. Indkomne skrivelser og forslag.

a. Svar fra hovedorganisationen v Lene 

 

 

   b.
Uddelegeringen af ansvarsområder er ulige fordelt. Desuden oplever jeg desværre at ansvarsområderne blev besluttet alt for forhastet og også at der er tilføjet nogle efter mødet. Det er vigtigt at man får et område, der interesserer en. Eksempelvis: Lene står til parkering, men det er Per, der kommenterer og løser beboernes problemer med parkering. 
 
Økonomi: Per, Lene,
Legeplads: Per
Elladestandere: Per, Alex
Beboerhus: Per, Karen, Bentha, Irene 
Parkering: Lene 
Grønne områder: Bentha, Karen, Irene 
Rengøring: Bentha, Karen
Beboerudflugter: Bentha
Arrangementer: Karen, Bentha, Alex.
Jura: Lene Alex, Irene
Motionsrum: Steen
Oprettelse af hjemmeside:

Last updated 27-11-2022 15:28:17