Indkaldelse til bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2022-09-26

Dagsorden

Deltagere
:
Alex, Bentha, Karen, Lene, Per, Steen

Gæster:
Mette og Thomas

Afbud fra Irene.

Tid: ca. 18.30 - ca. 22.00

Sted: Bestyrelseslokalet i beboerhuset

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Steen 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

 

 

 

 

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2022-08-29

 

2. Formanden orienterer:

 

    a. Nyt om helheds planen.

 

    b. opsætning af Lade stander.

 

    c. Opsætning af hjertestartere.

 

    d. indkaldelse til markvandring.

 

    e. svar til organisations bestyrelsen fra Per og Anne Mette.

    f. Brev fra beboer angående prisen på tørretromler.

 

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Grønne områder og rengøring  v./ Bentha

    - Beboerhaver ved fodboldbanen

    - Referat fra billardrummet

 

    b. Økonomi v./ Per

 

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

 

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 
    a. opsætning af ny hjemmeside, skal i gang sættes. Per snakker med Anders.

 

    b. YYY

 

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB

 

    b. Ansøgning om lamper og 2 køleskabe til billardrummet v/ Alex

 

    c. Ansøgning fra gruppen Fællesspisning til tekstilduge, pris 3500kr. 

        Basisfødevarer: 2000kr = 5500kr

        Betaling: Voksne: 40kr, Børn mellem 8-14: 20kr og børn under 7 år: 0kr

        v/ Irene 

    d. Ansøgning om at udsende beboerbladet 1 gang/mdr. Inga kommer med 

         et prisoverslag v/ Lene 

    e. Kontormøbler fra projektrummene v lene (Svar til MS i aften)

    

 

6. Kontortid, mandag 2022-10-03 kl. 18.30 - 19.30, varetages af

     bestyrelsesmedlemmerne i beboerlokalet.

   

 

7. Eventuelt.

 

    a. ...

 

    b. ...

 


 
Referatet udfærdiges af Lene   [ INDSÆT SKABELONEN
"SIDST REDIGERET..." ]

 

  

Last updated 27-11-2022 15:29:11