Indkaldelse til bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2022-10-31

Dagsorden

Deltagere
:
Alex, Bentha, Irene, Karen, Lene, Per, Steen

Gæster:
...

Tid: ca. 18.30 - ca. 22.00

Sted: Bestyrelseslokalet, beboerhuset

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Steen 
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2022-10-26

 

2. Formanden orienterer:

 

    a. Hvilke opslagstavler skal der være i opgangene i Gg og Ll? v/ Per

 

    b. Status på elevatorsituationen i Ll v/ Per

 

    c. Status på el-lade-standere v/ Alex og Per

    - Per deltog i et møde i Rytterparken hvor aura kom og fortalte om deres løsning til den afdeling.

 

    d. Faste parkeringer sættes ned til 2 registrerede køretøjer pr husstand i pr. 15-11-2022 klostervangen v/ Per

 

    e. Tavshedspligt i bestyrelsen v/ Bentha

 

    f. indkøb af flytte sager som beboerne kan leje, vi skal bare have oplyst omkring dette og at det koster 500kr i depositum ved leje.

 

    g. markvandringen gennemgang af denne.

 

    h. Skal der etableres corax net i tilgængeligheds lejlighederne?

 

    i. Kommunikation i bestyrelsen fra mail fra Irene v/ Irene

 

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a Grønne områder og rengøring  v./ Bentha

 

    b. Økonomi     der er 105000kr til beboerhuset efter forsikrings sagen, hvor en del møbler gik tabt.

    - Regnskabs spørgsmål v/ Irene

    - Ansøgning om 6000kr til møbler i beboerhuset v /Alex

    - Ansøgning fra pensionist klubben om 100kr pr deltager til julefrokosten 25 deltager 2500kr i alt

    - Ansøgning om tilskud til julefrokost til fællesspisning 100kr pr deltager plads til 40 personer v/ Irene 4000kr i alt

    - Ansøgning om 8-9000kr til jule-banko for børn og voksne lørdag den 11/12-2022 v/Alex

    - Ansøgning om duge til fællesspisning 4000kr v/ Irene

    - Ansøgning om at dække evt underskud ved salg af kaffe og kager plus ekstra rengøring ved loppemarkedet v/ Irene

 

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

    - havde gennemgang af beboerhuset med Danny og Morten S. en masse fejl og mangler blev fremlagt som Morten skal følge op på.

    - Marlene vil gerne starte yoga gruppe og vi finder en fast uge dag de kan bruge beboerhuset.

 

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 
    a. Klostervangens hjemmeside. Sker der noget? v/Lene 

 

    b. YYY

 

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB

 

   b. Følgende punkter uddybes ud fra mails ved bestyrelsesmødet.

    1. forslag om at nedsæt et udvalg om at lave om i beboerhuset v. Irene 

    2. fart grænse på parkerings pladserne v. Karen.

    3. forsikring tvist ved hobby rummet v. Irene

    4. fællesspisning opfølgning og regnskab.

    5. status og opfølgning på billardgruppen samt regnskab indtil videre.

  

 

6. Kontortid, mandag 2022-11-7 kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne i bestyrelseslokalet:    

 

7. Eventuelt.

 

    a. Julefrokost og julegaver v/ Lene 

 

    b. ...

 


 
Referatet udfærdiges af Lene   [ INDSÆT SKABELONEN
"SIDST REDIGERET..." ]

 

  

 

Last updated 27-11-2022 15:30:16