Tages 

 

  

Referat til bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2021-04-26

Dagsorden

Deltagere
:
Per, Bentha, Lene, Karen, Alex, Steen, Jørn

Gæster:                                                                                          ...

Tid: ca. 18.45 - ca. 21.45

Sted: Billardlokalet Langelandsgade kælderen

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Steen
 
 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

 

 1. Godkendelse af referat fra møde 2021-03-29

 

 Godkendt uden kommentarer

2. Formanden orienterer: velkommen til Karen.

 - Karen bydes velkommen til klostervangens bestyrelse

    a. Gennemgang af regnskab (omdelt i papirudgave d 18/4-21) v Per

  

  b.  er der nyt vedr. helheds planen? alle mand.         

       - arbejde i weekenderne og helligdagene ved Per

 

- Husleje for servicemedarbejderes brug af beboerhuset og leje for p-pladser v. Alex

- Nye brikker til alle mand.

 

- Formandsmøde digitalt omkring mail internt. Per fortæller.

- Vaske maskiner og sæbedosering ved Per 

 

- Grønne område legeplads ved Per

 

- Maling hen over vinduerne i kælderen.

 

- Råderets sager skal de genoptages for beboerne i Grønnegade blokken?

 

- Forslag til rep mødet om det lovligt at kun lave aftaler med 2 køkken firmaer?

- regnskabet gennemgås. Der spørges ind til flere pkt. bl.a omfordeling af udgifter til beplantning og legeplads, udgifter til varmemesters kontorhold. Per undersøger dette. Der spørges, om der kan laves en dør mellem de 2 fitness-rum i Ll-kælderen. Per undersøger dette.

 

- iflg AABs ledelse kører helhedsplanen efter planen, dog med lidt forsinkelse!! 

- Det er absolut forbudt at projektet arbejder i Weekenderne og helligdage

 

- Per undersøger muligheden for husleje for funktionærernes brug af beboerhuset og p-pladser. Kontakter Allan Overgård og jan Bojsen            

 

- Der udleveres nye brikker til bestyrelsen, da de gamle ikke kan kodes til beboerhuset

 

- Orienteret                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                   - - Elektrolux og ribo har indgået et samarbejde om tilvalg af sæbe

 

- Danny arbejder på at få etableret en petanqbane på legepladsen

 

- Michael Walin ser på problemet

 

- Bestyrelsen er enige om, at råderetten skal genoptages for de lejligheder, der meldes færdige. 

 

- AAB har lavet aftaler med Svane-køkken og HTH-køkken. Andre forhandlere af køkkener kan ikke bruges over råderetten. Orienteret                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                             

 

 

    b. Afdelingsmøde den 15/6-21

- Hotel Scandic er bestilt til den 15/6-21; Godkendelse af tilbuddet

- Forslag til valg af dirigent

- Hvem skal inviteres med af AAB folk og funktionærer     Jan b, Danny og Helle

- Indkomne forslag til afdelingsmødet:

a. Forslag indkøb af facade maling til altanerne over vedligeholdelseskontoen - mail fra JB d 15/4-21

b. Ændring af ordensreglementet ang. støjgener - mail fra Julie Søndergård d 21/4-21 

 

 

 

- Per undersøger muligheden for at få en dirigent

 

 

 

 - Orienteret

 

- Orienteret

    c. Beskyldninger mod AAB og svar fra Dan Christensen - mail d 14/4-21  v Per

 - Tages op igen optil repræsentantskabsmødet

    d. Status på el-ladestandere v Alex/Per - mail fra Hans Nygård den 21/4-21

- Opstart i 2022, men ingen konkret plan.

    e. Skal vi indkøbe opslagstavler til opgangene?   

- Enighed om indkøb af nye opslagstavler. 2 til hver opgang. 1 med beskeder fra AAB og bestyrelsen og 1 med beskeder beboerne imellem 

 

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Beboerhus og udvendigearealer: Udv. v./  Bentha

- Opfølgning og status på beboerhuset - Bentha

- Tilbud på lamper til beboerhuset - mail fra DB d 14/4-21 v Per

- Tilbud på gardiner til beboerhuset v Lene. Aftale med Discount Gardiner den 10/5-2021 kl 10

- Arealet omkring beboerhuset skal vedligeholdes på projektets garanti i et år 

 - Minus nyt

 - Tilbud på nye lamper til beboerhus ligger på ca 68.000kr. Sparkes til hjørne for nu

 

- Tages op ved næste best. møde

    b. Økonomi v./ Per 

- Minus nyt

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per - Minus nyt rt coronarestriktioner

   

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 
    a. Status på den nye hjemmeside https://2020.klostervangen.dk v Per

Per finder ud af, hvornår vi kan starte

    b.   

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB

-    Hovedrengøring af grønnegade 105-123 (mail fra JB d 26/4-21) v Lene 

 

- Enighed, om at der gøres hovedrent i Gg-blokken, når hele blokken klarmeldes dvs i starten af 2022. Ingen grund med hovedrengøring i Ll-blokken, da det stadig er en byggeplads. Lene kontakter JB 

    b. Øvrige 

-  Ophængning af hylder i cykelrum v bentha

-   

 

- Tages op ved næste møde den 31/5

6. Kontortid, mandag 2021-03-05 kl. 18.30 - 19.30,

varetages af bestyrelsesmedlemmerne, Billardrummet

 

- Alex, Bentha, Karen, Jørn, Lene 

 7. Eventuelt  
 - Skal vi ud at spise og invitere Irene med?  - JA og JA. Per finder passende dato
   

 
Referatet udfærdiges af Lene
Sidst opdateret 25. april 2021, kl. 20:26
af Anders T. Nielsen

 

Last updated 27-11-2022 15:41:06