Referat fra bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2021-05-31

Dagsorden

Deltagere
:
Alex, Bentha, Karen, Lene, Per, Steen

Afbud: Jørn

 

Gæster:
...

Tid: ca. 18.30 - ca. 22.00

Sted: Billardlokalet Langelandsgade kælderen

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Steen 
 

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2021-04-26

Godkendt uden kommentarer 

2. Formanden orienterer:

 

    a. Pkt i regnskabet 2021/2022

    - Beplantning og legeplads - omfordeling af udgifter

 

   

 

 

- Udgifter til varmemesters kontorhold

 

    - Dør mellem de 2 fitnessrum 

 

    - Status af opgradering af legepladsen

        - petanque bane og sandkasse

 

        - hvad skal vi have lavet næste gang. (Tazan bane og

forhøjet net ved bold banen)

 

 

-  Beplantning: Der er problemer med vedligehold af beplantningen

omkring beboerhuset trods 1 årig garanti fra entreprenørens side.

Bentha ønsker, at der opsættes 2 bænke plus skraldespand ved

boldbanen. Bentha tager kontakt til Allan Overgård. 

                  

- Udgifter til kontorhold: Per spørger om en uddybning af, hvad det står

for til afdelings-mødet.

- Dør mellem fitnessrum: Per rykker Hans Nygård

 

- Der er nu lavet petanque bane og sandkasse. Huske at sandet

skal skiftes 1 gang årligt: Bentha tager kontakt til Allan overgård.

 

 

 

    b. Afdelingsmødet den 15/6-2021

    - Valg af dirigent til afd.mødet v Per

 

    - Har vi alt klart til afdelingsmødet? 

        - Lene er i dialog med Scandic omkring corona- reglerne?

        - Bentha er der styr på alle tingene?

        - Indkomne forslag til afdelings mødet         

 

- Afventer en dirigent til afd. mødet

 

- Hotellet er klar. Bestyrelsen tjekker coronapas ved indtjekningen

af deltagere. Hotel Scandic klarer resten rt coronarestriktionerne 

- Bentha har styr på stemmesedler, taxabonner og tjeklister

- Bestyrelsen tager et formøde den 14/6-21 kl 18 rt forslagene til

afd. mødet.

Vi mødes i beboerhuset.

    c. Opfølgning på formandsmøde zoom møde mail v Per

 - Orienteret

    d. stor skrald rum skal taget helt fjernes?

- Enighed i bestyrelsen om at taget på storskrald skal tages af, så

der bruges færre ressourcer rt tømning 

    e. Pakkebokse på klostervangens område. Per har rundt

sendt mail fra Andreas

- Det er en god ide med en pakkeboks i Klostervangen, men først

efter  renoveringen, da der ikke er plads til den nu. Per kontakter

Andreas

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Beboerhus og udv. arealer v./ Bentha

 

 

    - Tilbud på gardinophæng i beboerhuset v Lene.: 

Discount gardiner, Viby tilbyder opsætning af rullegardiner

i festsal plus bestyrelseslokalet til ialt: 17.040 kr v Lene 

    - oprydning af fritids rummet.

- El-kontakter i beboerhus skiftes, så de bliver ens i hele huset.

 

 

- Tilbuddet fra Discount Gardiner godkendes. Lene Går videre

med ophængningen af gardiner i beboerhuset

 

- Bentha og miljøgruppen rydder op i fritidsrummet, så der blive

plads til miljøgruppens haveredskaber.

    b. Økonomi v./ Per

        - Ansøgning fra pensionist klubben omkring bus tur.

 

- Enighed om at give pensionistklubben tilskud til bus: 10.000 kr  og 150 kr/ person,

da turen bliver for alle beboere i Klostervangen. Per kontakter Tove.

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

        - vi skal have hanket op i os selv og få gjort lokalerne

klar beboerhuset og gæste værelset.

 

 

    d. Vinduespudsning- se mail fra Morten Strunge den

19/5-2021 og Jan Bojsen den v Lene

 

 

 

    e. steen skal vi have malet fitness lokalerne og

få gjort det klar og åbnes?

c.

- Per rykker Danny for at få køkkenet klargjort, Lene får sat gardiner op i

beboerhuset. Så skal møblerne sættes på plads. 

vi skal snart have gang i beboerhuset.    

 

 d. - Det har aldrig været meningen fra projektledelsens side, at vi

skulle have  vinduer på de to altaner, der kunne vaskes fra to sider.

Da forslaget om rapella-pudsning fra blokkenes tage var til

afstemning ved sidste afdelingsmøde, kan det så først komme med

til næste år.

e. - Der er anmodet om maling af gæsteværelset og fitnessrummet

plus opsætning af nye lamper.

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 

    a. Status på den nye hjemmeside: https://2020

.klostervangen.dk v Per

        - nye hjemme side domæne er købt de næste

5 år til kroner: 1995,15

a. - Undervisningen starter efter afdelingsmødet for den nye bestyrelse

   

 

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB

        - hvem deltager til rep mødet?

 

- Bentha, Lene, Per, Alex, Karen. Formanden melder os til

    b. Øvrige

    -     ophængning af hylder i cykelkældrene v Bentha

 

- Bentha spørger om muligheden for ophængning af hylde i

cykelkælderen i 119

6. Kontortid, mandag 2021-06-07 kl. 18.30 - 19.30,

varetages af bestyrelsesmedlemmerne, Billardrummet

    Bentha, Lene 

 

7. Eventuelt.

 

    a. Per kunne så lige komme med en dårlig nyhed  

 

   

 


 
Referatet udfærdiges af Lene  
 

 

Last updated 27-11-2022 15:41:57