Referat fra bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2021-10-25

Dagsorden

Deltagere
:
Alex, Bentha Jørn, Lene, Per, Steen

Afbud: Karen


Tid: ca. 18.30 - ca. 22.00

Sted: Festlokalet, Beboer huset

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Steen 
 

 

Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2021-09-27

Godkendt uden bemærkninger.

2. Formanden orienterer:

 

    a. Jan Bojsens mail d 6-10-21 ang bestyrelsen skal agere oprydnings-politi i opgangene

Ikke noget bestyrelsen ønsker. Per Svarer JB

    b. Status på  

        - Fitnessrum

              1. der blev ca brugt lidt over 3000kr for at giv det sidste                 finish, men så er der også købt ekstra af nogle ting.

         - Dukkerum

         - Billardrum

              1. indkøb af bordtennis bord og snak om mere åbning der nede.

         - Beboerhuset

              1. vi skal på plads og der skal findes tid til dette.

         - Legeplads   

         - Gæsteværelse 

         - Rotteproblemet

 

- Rummet er brugbart og gratis at bruge året ud. Den 1. mandag i januar 2022
  er der ny tilmelding til fitnessrummet for 200 kr/år.
  Info skal med i Klostervangsbladet.


- Er i gang med at blive ryddet.

 

- Billardrum: Alex og Per tager på indkøb.

 


- Bestyrelsen ønsker, at beboerhuset bliver brugt rigtigt meget.
  Beboere kan kontakte et best. medlem med ønske om brug af beboerhuset til en aktivitet.

- Afventer hegn ved basketballbanen og Tarzanbane.

- Mangler afklaring på flugtvej i relation til brand.

- Servicecenteret har nu styr på rotteproblemet. 

    c. Mangel på handicap p-pladser i Ll v Jørn og Per

       - Selvtægt på handicap p-pladsen i Gg v Lene 

c. Projektet har besluttet at lave 10 handicap p-pladser og en aflæsningsplads i LL

    Best. beder servicecenteret at fjerne afspærringen ved handicap p-pladsen i Gg

    d. formøde mellem formand Per og Projekts chef Morten S engang i uge 44.

d. Et møde der forhåbentligt giver bedre tone og dialog mellem best. og AAB/projekt.

    e. hvordan stiller vi os overfor nyheds brevet og de ting som der står der.

e. Spændende med påstanden om, at facadevinduerne renser sig selv med tid.  

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Grønne områder Udv. v./ Bentha/Karen/Jørn

       1. Brug af skur på legepladsen v Bentha

a. Ingen tiltag  før helhedsplanen er ovre

   1. Ok med ønsket om, at bruge skuret til petanqueklubben. Per kontakter Danny

    b. Økonomi v./ Per

        1. Budget til julearr. v Alex/Bentha

        2. Juletur? v./ Per

        3. ansøgning fra pensionistklubben om tilskud til julefrokost:
            50kr pr. mand og ca. 23 deltagere fra afdelingen.

        4. ansøgning fra Per omkring nyt bordtennis bord i billard rummet. ca 2800kr med fragt.

b. Økonomi ok

   1. Godkendt

   2. Aflyst 

   3. godkendt

  

   4. Godkendt

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

c. Festlokalet udlejes jævnligt.

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 
    a. Den nye hjemmeside. Opstart hvornår?

Opstart den 26/10-2021 kl 19-21 derefter hver mandag og torsdage kl 19-21.

    b. Status på kompensation af husleje til Klostervangens beboere v Alex

 b. Alex havde møde med 2 beboere, Joan og Birthe, hvor det sidste skriv fra juristen blev gennemgået. Nyt møde og derpå et møde med juristen.

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB

    1. Tilmelding til repræsentantskabsmøde den 12/11-2021, formand Per skal tilmelde alle.

a. fra AAB:

1. Per tilmelder Bentha, Lene , Alex, Jørn og ham selv.

    b. nyt varme regnskab som er hustands omdelt. har alle læst mailen fra Peter?

 b. Hurtig undskyldning fra regnskabsafdelingen og rettelse af fejl med forbrugsregnskab.
     Deltagere: Bentha og Per

6. Kontortid, mandag 2021.-11-1, kl. 18.30 - 19.30, Festsalen, Beboerhuset,
    Varetages af bestyrelsesmedlemmerne
Lene, Alex, Per.

    Derefter ny hjemmeside oplæring fra 19.30-21.30

    

 

7. Eventuelt.

 

    a. Julefrokost den 10/12 kl 18 

 


 
Referatet udfærdiges af Lene  

 

Sidst opdateret 29. oktober 2021, kl. 00:54
af Anders T. Nielsen

Last updated 27-11-2022 15:45:26