Referat af bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2021-11-29

Dagsorden

Deltagere
:
Alex, Bentha, Karen, Jørn, Lene, Per, Steen

Gæster:
...

Tid: ca. 18.30 - ca. 22.00

Sted: festlokalet, Beboerhuset, Langelandsgade

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Steen 
 

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2021-10-25

 Godkendt

2. Formanden orienterer:

 

    a. Status på: 1 Beboerhus

    

      - Rengøring af beboerhus mens vores faste rengøring er sygemeldt? v. Per

      - Maling af vægge i beboerhus? v. Bentha

      - klargøring af bestyrelse lokale og nye stole v. Per     

    - klargøring af 1.sal.

    2. Motionsrum   

    3. Billardrum

     - Indkøb af bordtennisbord o.l.?

    4. Dukkerum   

     5. Værksted

1. Der bliver opsat nye lamper i bestyrelsesrummet 1. sal og nye pærer i lamperne i festlokalet 0. sal. Alle elinstallationerne i beboerhuset skal tjekkes. El stik i køkkenet skal flyttes, således, at de passer bedre til installationerne.

-Rengøring: Der er fundet en afløser for vores rengøringsassistent Tina. Tina ventes tilbage i februar 2022.

- Maling af festlokalet i beboerhus. Tilbuddet om maling som Danny har indhentet er accepteret med ønske om at få festlokalet malet mellem den 13/12-22/12-2021. Discountgardiner spørges, om de kan tage gardiner ned, mens der bliver malet 

- Bestyrelseslokalet: Der købes nye stole til bestyrelseslokalet. Vi ønsker en printer til best. rummet. Per har forespurgt servicecentret om at dele udgifter til en printer, men servicecenteret har en printer, de ikke kan dele med os.

- Færdiggørelse af 1. sal, beboerhus, venter til 2022

2. Motionsrum færdig og i brug. Dog har der været problemer med at få kodet beboernes nøglebrikker til motionsrummet pga sygemelding i service center midt. 

3. Billardrum: Der skal købes bordtennis, nye køer plus bolde til billard, dartspil og bordfodbold.

- Per, Jørn og Alex finder en dato til indkøb.

4. Stilstand pga sygdom

5. Færdig og i brug 

    b. Status på "Årshjul"  og færdiggørelse v. Lene 

b. Færdiggjort. rundsendes når det er renskrevet. 

    c. Status fra møde med jurist. Er der et referat? v. Alex

c. Referatet sendes til alle bestyrelsesmedlemmer. Diskussion, om vi ønsker at gå videre med sagen, og hvordan det evt skal gribes an. Beboere med lav indkomst kan søge fri proces via vores jurist, og beboere med "advokatbistand i indboforsikringen" kommer til at betale et beløb på 1200 kr i selvrisiko ved sagsanlæg. Juristen skal i første omgang bruge 4 husstande fra henholdsvis 1,2,3 og 4 værelses lejligheder

    d. Status på opsætning af fjernbetjening til garagerne v Jørn/Per

    - Overvågningskamaraer i garagen med porte er sprayet over med     maling

d. Per har kontaktet Hans Nygaard ang. fjernbetjening af garageporte i garageanlæg. Svaret er, at det er økonomisk urentabelt og at systemet ikke er gearet til fjernbetjening.

- Per kontakter service center midt om at få renset overvågningskamaraerne

-  

    e. Hvordan gik "kaffemødet" med MS v Per

 e. Udskudt 2-3 uger pga travlhed

    f. Beton klodser fra altanen mail fra Thomas v. Per

f. betonklodserne ved altandøren på de nu lukkede altaner kan opbevares i drypstenshulen med nedkørsel fra Samsøgade, hvis beboere ønsker forhøjet gulv.

    g. opfølgning på fremlæggelsen af digitale parkerings løsning. hvordan gik det og skal vi anbefale et postekort størrelse med bruger navn og kode.

 

 g. Interessen for "Info og oplærings møderne af brug af den digitale parkerings-AAP" var stor. Som ekstra service husstandsomdeles et postkort med brugernavne og koder, der hører til de enkelte lejligheder da det ser ud til at en del beboere har smidt disse væk. Beboere kan få hjælp til opsætning af AAPen ved henvendelse til P-selskabet

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Grønne områder plus legeplads v./ Bentha

a. Næste aktivitet er den 1/1-2022 kl 13: oprydning af arealet ved Klostervangen efter nytårsaften. Gamle løg fra blomster/planter kan afleveres til Bentha

    b. Økonomi v./ Per

        - Økonomi afslutning 2021. V Per

        - Julegaver husk dem.

 b. Økonomi

- Regnskab afsluttes i uge 4 og sendes ud i uge 7. gennemgåes på bestyrelsesmøde slut februar 2022

- Er husket. 

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

        - belysning i beboerhuset v. Per

c. Udlejning : festlokalet er jævnligt udlejet

- Nye lamper i bestyrelseslokalet og nye pærer i festlokalet. 

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 
    a. Per, Jørgen og Lene er i fuld sving med at blive oplært i den nye hjemmeside "2020klostervangen"

 

    b. YYY

 

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fremtids åbning af bestyrelsen hvad tænker vi?

 Enighed om at der holdes åbent hver den første mandag i månederne (pånær juli og december) fra kl 18.30-19.30

    b. Fra andre:

    1. Er det muligt at bruge håndværker p-pladserne i weekenden? v Jørn

    2. Inga H har et forslag om at få en ribbe til glemt tøj monteret i "bookingrummet" ved vaskehusene V. Lene 

    3. Rengøring af opgange og elevatorer -BJ forslår opsigelse af firma v. Bentha

    4. P-kort og gæstebilletter til beboer, der ikke er online v Bentha

    5. Julefrokost til hjælpsomme beboere v. Alex

    6. Evaluering af julehygge for børn og voksne den 20/11.21 v. Alex/Bentha/Per

    7. Fremtidige banko-spil v. Alex

 

1. Har vi prøvet med det resultat, at beboere ikke fik flyttet deres biler til mandag morgen, hvor så håndværkerne ikke kunne parkere eller få kraner og andre store lastbiler frem før beboernes biler blev fjernet fra området af politiet.

2. Stemt ned, da der er risiko for langtidshængning, rod og møl.

 

3. Bestyrelsen er enige at følge JB`s anbefaling og og få rengøringsfirmaet fyret. JB indhenter tilbud fra andre rengøringsfirmaer.

4. Ikke online beboere kan få udleveret papirs gæstekort fra service centeret.

5. Ildsjæle og ad hoc frivillige inviteres til frokost i foråret.

6. Fin deltagelse for børn om eftermiddagen. En del børn havde et ønske om at spille banko, bordfodbold og andet spil til arrangementet. Fin deltagelse for voksne om aftenen.

7. Alex og Bentha ønsker at lave et lignende arrangementer fremover. Bentha og Alex fremlægger en plan ved næste bestyrelsesmøde i januar

6. Kontortid, mandag 2021-1-3 kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne, festlokalet, Beboerhuset

 Vi holder kontortid den 3/1-2022 kl 18.30-19.30, hvor beboere kan melde sig til brug af motionsrummet for det næste år. Pris: 200 kr for 1 år

7. Eventuelt.

 

    a. Bentha og Alex ønsker at købe et juletræ- købes efter jul til fremtidig brug.

 

    b. Alex ønsker julekort til beboerne 

 

     c. Der holder en del biler ulovligt parkeret ned af nedkørslen til LLs p-plads. Dette vil give problemer for udrykningskøretøjer med at komme frem til LL blokken ved brand.  Kommunen har skiltet forkert og kan derfor ikke give bøder. Kommunen er gjort opmærksom på problemet.
 
Referatet udfærdiges af Lene   [ INDSÆT SKABELONEN
"SIDST REDIGERET..." ]

 

  

Last updated 27-11-2022 15:46:15