Referat fra bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2022-31-01

Dagsorden

Deltagere
:
Alex, Bentha, Jørn, Karen, Lene, Per, Steen

Gæster:
...

Tid: ca. 18.30 - ca. 22.00

Sted: Bestyrelseslokalet, Beboerhuset, Langelandsgade

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Steen 
 

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 29-12-2021

Referatet fra den 29/11-2022: Godkendt uden kommentarer

2. Formanden orienterer:

 

    a. Status på beboerhus:

    1.1. etage    

    2. Stuen

    3. Motionsrum

    

    4. Billardrummet v Jørn/Alex/Per

    5. Genbrugen

a. Beboerhus:

1. Projektfolkene en flyttet ind i den lille festsal på 1. etage. De blev boligløse den 21/12-2021, da Færch og co rejste fra Klostervangen. Bestyrelseslokalet er møbleret med borde, nye stole og reol. Projektoren er sat op og der komme nye spotlys i loftet. Der mangler dog stadig: lys i køkkenet på 1. sal. De gamle lamper i bestyrelsesrummet kan vi genbruge i et af de andre fællesrum.

2. Festsalen på 0. etage er malet. Stillelejligheden er stadig i funktion som stillelejlighed.

3. Motionsrummet er taget i brug. Brug af motionsrummet koster 200 kr pr år. Beløbet trækkes over huslejen hver januar indtil medlemskabet opsiges.

4. indkøb af div. ting v Per, Alex og Jørn

5. Genbrugen holder lukket indtil man kan komme gennem "spritruten" ved slutningen af renoveringen.

 

    b. Opgangs gennem gang.

 Jan B har indkaldt til møde tirsdag omkring opgangene og fremtiden. jan tænker ikke at alle deltager.

Hvem deltager: Bentha, Per og Alex

    c. status på hæng ved div pladser under malik.

 c. Beboere, hvis biler er beskadigede af væltet hegn, skal i første omgang melde skaden til eget forsikringsselskab. Anette undersøger om skaderne kan anmeldes som stormskade og her er svaret: De beboere, der har kaskoforsikring, får skaderne dækket, og de beboere, der ikke har kasko, må pege på en skyldig i skaderne på bilen, og dermed vil der køre en sag.

    d. Status på digital parkering v Lene 

d. De beboere, der i forvejen er frikendt for digital post, kan ligeledes også fritages for digital registrering af parkering. De skal kontakte service center Midt og sende beviset for fritagelse for digital post til service centeret. De vil så derefter modtage papirs parkeringskort og gæsteparkeringskort a 4 timer direkte fra Park zone. Ingen af de tilbageværende P-kort og gæste P-kort er gyldige mere

    e. skilt ved nedkørslen til Langelands gade. 

    f. adgang til elvatoerne i LL gade blokken

   

    g. Mail fra Irene- rengøringsstandarden i Klostervangen

    

e. En beboer har gjort kommunen opmærksom på den mangelfulde p-skiltning ved nedkørslen til Langelandsblokken. Skiltet vil nu blive flyttet og dermed er det ikke mere lovligt at parkere på nedkørslen.

f. Der kommer et briklås system i elevatorerne i LL

g. Vi finder ud af sammen med Jan Bojsen, hvilken rengøringsstandard, der pt er i Klostervangen og hvad det vil koste mere i huslejestigning, hvis standarden skal bedres eller hvilken service der kan undlades at lave, hvis standarden skal bedres. Vi får, hvad vi betaler for.

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. grønne områder og rengøring v./ Bentha

    1. Rengøring af udearealer efter nytårsaftens fyrværkeri

    2. Miljøgruppen

a.

1. 2 personer fra miljøgruppen rengjorde udearealerne for fyrværkeri-affald. Hurra for denne indsats. Enighed om en erkendelse fra bestyrelsen til miljøgruppen

2. Miljøgruppen mødes igen torsdag den 3/2-2022. Gruppen ønsker lås på haveskuret på legepladsen. Der laves et briksystem, så miljøgruppen kan bruge skuret.

    b. Økonomi v./ Per

 b. Regnskabet er ikke færdiglavet endnu. Ses på ved næste bestyrelsesmøde.

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

c.  Festlokalet er blevet malet mellem jul og nytår, og har derfor ikke været udlejet. Beboerne er nu igen begyndt at booke festsalen til arrangementer i forår 2022

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 
    a. Per, Jørn og Lene er færdige med undervisning i Klostervangens nye hjemmeside. Nu skal vi bare have "renoveret og opdateret den gamle hjemmeside"

 a. Start i uge 7

    b. 

 

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Beboermøde mandag den 23/5-2022 kl 19-23

a. Per finder dirigent. Lene Bestiller lokale på Hotel Scandic, Østergade  plus kager og kaffe. Bestyrelsen mødes 1 time ( kl 18 til sandwich) før mødets start kl 19.00. Mødets varighed kl 19 - 23

    b. Fasterlavn den 27/2 kl 10

 b. Per køber fasterlavnsboller, slik, tønder. Bestyrelsen mødes den 27/2 kl 9 til klargøring.

6. Kontortid, mandag 07-02-2022 kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne, bestyrelseslokalet, Beboerhuset   

 Bentha, Alex, Karen og evt Per

7. Eventuelt.

 

    a. Mail om dårlig rengøring af vaskehuset i LL

 a. Servicecenter Midt har svaret, at der ses på, hvordan rengøringen kan optimeres

    b. Møder med Morten Strunge den 7/3-9/3 eller 10/3

 b. Bentha, Alex, Per og Lene deltager. Per får det endelige møde-tidspunkt.

    c. Brainstorm om, hvad beboerhuset og billardlokalet i LL kan bruges til fremover. Bl.a blev nævnt: Motionsrum kan flyttes til beboerhusets 1. sal eller til billardrummet. Leje stillelejligheden alene eller sammen med festlokalet. Hvordan kan vi skabe mere liv i beboerhuset og billardrummet. Spørgsmålet bliver stillet i det kommende Klostervangsblad.
Referatet udfærdiges af Lene   [ INDSÆT SKABELONEN
"SIDST REDIGERET..." ]

 

  

Last updated 27-11-2022 15:47:14