referat fra bestyrelsesmødt, Afd. 25, Klostervangen. 2022-28-02

Dagsorden

Deltagere
:
Alex, Bentha, Karen, Lene, Per, Steen

Afbud: Jørn

Gæster:
...

Tid: ca. 18.30 - ca. 22.00

Sted: Bestyrelsesrummet, Beboerhuset, Langelandsgade 52A

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Steen 
 

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2022-31-01

Referatet fra den 31-1-2022: Godkendt uden kommentarer  

2. Formanden orienterer:

 

    a. Status på beboerhus:

    - Gardiner i festsalen skal sættes op efter maling af rummet. Hvem kan klare det?

    - Er der kommet lys i køkkenet på 1. etage?

    - Nye lamper i bestyrelsesrummet?

    - Billard rum: Er bordfodbold, dart og andre ting købt ind?   - 

    - Fitness rum: hvordan ser det ud? hvem gør rent? mangler der nogle ting?

    - Gæsteværelse: hvad er status?

a.    

Danny sætter gardinerne op nu, der er malet

- Afventer

- Afventer

- Billardrum: Der købes ind, når vi har modtaget regnskabet og ser, hvad vi har at gøre godt med.

- Fitnessrum: Per/Alex sætter afvaskningsservietter op i fitness rummet. Brugerne må selv rengøre maskinerne.

- Gæsteværelse: Afventer brandvæsenets bud på flugtvej fra rummet

    b. Opgangs-gennemgang: Hvad blev der aftalt?

b. Opgang 105-123 er overgået til driften. Ved gennemgangen af opgangene blev der taget mange billeder af fejl og mangler mhp reparation og udbedring. 

    c. Evaluering af Fastelavn og økonomi.

c. Dejligt med de mange deltagere. Skøn dag. Vi kunne godt ønske, at beboere tilmelder sig og ikke bare dukker op, da det er lettere planlægge indkøb. Pris 4.100 kr 

 

    d. Pudsning af altan vinduerne:

    - Kan vi stille forslag til afdelingsmødet, om at sætte sikkerhedskroge op på altanerne, så     vinduespudsere kan spænde sig fast? v Lene 

 d. 

- Der bliver stillet forslag til afdelingsmødet om sikkerhedskroge monteret på altanerne til vinduespudsere + tilsyn med disse. Andre muligheder kan komme på tale- Kranvask og rappellevask. Lene Går videre med vinduespudsning-problemet.

    e. information om formands møde som indholder ideen om bedre kommunikation internt i AAB,      ansatte, bestyrelserne og beboerne?   mail rund sendt.

 e. Dan Christensen står for initiativet. Formand Per går til mødet med ønske om en meget bedre kommunikation mellem AAB, ansatte, bestyrelserne og beboerne. Og der menes meget bedre kommunikation.

    f. information omkring digital parkering om beboer der er fritaget digital post.

    g. Mødet med Morten Strunge den 7/3-2022. Forventninger

 

 f. Hvis der i en husstand er en person, der er fritaget for digital post og en person, der får digital post, må det være op til husstanden at vælge mellem papirs-gæstekort eller digital post. Per kontakter Louise, Park zone og service center midt ang. dette. 

g. Alex, Per, Bentha og Lene deltager i mødet på mandag d 7/3. Vi skal snakke om fremdriften, vi skal se fremad og ikke dvæle i det skete indenfor de sidste 2 år. Vi diskuterede vores forventninger til mødet. Ord som bedre kommunikation og ærlighed blev nævnt.  Mødet evalueres efter kontortid på mandag.

 

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Grønne områder/ rengøring. v./ Bentha

 

    - Har servicecenter midt set på rengøringsstandarden i vaskehus og trappeopgange?

a. Der er møde i M+E gruppen den 8/3 ang, planer for det grønne område. Der skal diskuteres: vilde blomster og fuglebure i Klostervangen. Inga Hansen, Klostervangsbladet deltager. M+E ønsker at kasserede cykler bliver sat i genbrugsgården ved Grønnegade gavlen.  Nogle af cyklerne kan muligvis sættes i stand og lejes ud.

- Vores nye rengøringsfirma starter den 1/3-2022 og starter med at "give elevatorerne en ordentlig omgang"

- Vaskehusene rengøres hver 3. måned, men hyppigheden af rengøring kan naturligvis ændres efter behov. Bentha har kontakt til service center midt

    b. Økonomi v./ Per. Gennemgang af vores regnskabet v Per 

    

b. Per har ikke modtaget regnskabet endnu 

 

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

 c. Der er gang i udlejning af festlokalet. De mindre rum på 1. etage bliver brugt af projektgruppen, og kan ikke lejes ud. Gæsteværelset er endnu ikke godkendt til udlejning.

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 

    a. Afdelingsmøde den 23/5 kl 19-23. Har vi styr på det?

    - Hotel Scandic: 

    - Dirigent: 

    - Forslag til afdelingsmødet

 a. 

- Det store lokale på hotel Scandic er booket. Der er bestilt kaffe/the/kage/frugt til 120 personer

- Dirigent blev Jørn Gade

Forslag:

- 2 biler på fast parkering istedet for 4 biler. Vi har ikke flere familier i Klostervangen, der ejer 4 biler

- Vinduespudsning: opsætning af sikkerhedskroge på altanerne og tilsyn af disse. Evt andre pudsningsmuligheder?

- Maling af altaner. Hvordan får vi dem malet og hvem bekoster malingsarbejdet?

    b. Nye hjemmeside. Hvornår sætter vi igang? v Lene 

    - Links til vedligeholdelsesregler og ordensregler og evt andet? 

 b. Udsættes, da underviseren pt ikke er tilgængelig. Måske et møde i uge 9

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB

 

    b. Jørn Gade vil gerne holde hjertestarter-kursus i beboerhuset. V Alex

    c. Mail fra Hanne om køkkenrenovering

b Vedtaget at Jørn kan holde kursus i "hjertestarter". Vi giver drikke og snacks til seancen. Hjertegåtur den 28/3-2022

c. Der holdes formandsmøde om dette

6. Kontortid, mandag 2022-07-03, kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne,

     Beboerhuset Alex, Bentha, Karen, Per, Lene Jørn

    

 

7. Eventuelt.

 

    a. Ved næste møde den28/3-2022 inviteres Jan, Hans og Danny med

 

    b. Der er huller i nedkørselsvejen til LL. Per kontakter Service center midt

    c Glashuset er stadig uændret ift overvågning og belysning

    d. Forespørgelse til Bentha om at tage emnet EL-Ladestandere med til Kreds 5 møde

    e. Bentha og Alex ønsker 4.200 kr til arr næste bankospil for beboere: Ansøgning ved næste møde. Vedtaget

    f. Pensionist klubben ansøger om tilskud til bustur til Skagen. Ansøgning ved næste møde

 


 
Referatet udfærdiges af Lene   [ INDSÆT SKABELONEN
"SIDST REDIGERET..." ]

 

 

Last updated 27-11-2022 15:57:42