Indkaldelse til bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2022-04-25

Dagsorden

Deltagere
:
Alex, Bentha, Karen, Jørn, Lene, Per, Steen

Gæster:
...

Tid: ca. 18.30 - ca. 22.00

Sted: Bestyrelseslokalet, Beboerhuset, Langelandsgade 52A

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Steen 
 

 

Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2022-03-28

¨Godkendt uden kommentarer

2. Formanden orienterer:

 

    a. helheds plan + b. opsamling af møde mellem bestyrelse og projektgruppen

a+b:

Helhedsplan:  Morten Strunge (MS) fortæller, at der er fremdrift af projektet uden problemer. 

Vinduer: Ms er tilfreds med vinduespudsningen af Gg´s vestvendte altanvinduer fra opgang 115-123. Der pudses nu videre fra opgang 113-105. Vi håber alle på et godt resultat her, hvor problemerne med fast-ætset betonslam er værst!!! Der er ikke problemer med Ll´s altanvinduer. Det kan måske tyde på, at facaderne i Gg er sat op, før facade-pladerne er hærdet

Facaderne: Gg´s facader har "rust-render". Disse stammer sandsynligvis fra overlapningen af tagpappet på taget. Facaderne skal renses og tagpappet forsegles. Hvem der betaler, kommer senere.

Gg´s vestvendte have reetableres efter renoveringen. Der har været vandrørsbrud på grus-p-pladsen på Gg´s vestside. Efter reparationen af vandrøret for en mdr siden, er flere garagepladser i Gg blevet tørlagte.

De nye altaner ( tidl. flugtvej ved brand) er ikke vindtætte: MS vil se på dette.

Døre til lejlighederne: Nogle af dørene gaber i bunden. Dette skal meldes til servicecentret.

Indgangspartierne: Etablering af lofter ved indgangspartierne påbegyndt

El-ladestandere: Der er trukket 4 tom-rør mellem opgang 113 og 115 til etablering af el-ladestandere (korteste afstand fra strømkilde til el- ladestander og dermed billigst)

P-plads i Gg: Er i fuld gang med at blive reetableret og optegnet. I Llg bliver p-pladsen repareret for huller og skader ( beboerbestemmelse)

BIP-lyde: en beboer har obs en sær bip lyd. Lyden lokaliseret og ordnet.

Stempel lyd: En beboer har obs en stempellyd. Man undersøger sagen.

Ventilations-systemet: En 40 dages test er startet i Gg., dog ikke opgang 113, da der er systemfejl.

Brandsikkerhed: Der siver røg-og madlugt op gennem lejlighederne. Brandvæsenet er sat på opgaven og ser på altaner og el-skabe 

Økonomi i Helhedsplanen: Der er pt et minus på 73 mill kroner. Der foregår nu juristeri mellem Færch og co og AAB. AAB har et helt klart mål, at dette underskud absolut ikke skal forårsage flere huslejestigninger for Klostervangens beboere. Pengene hentes ind ved omlæggelse af lån og andre fiksfakserier.

   c. Mangel på coax-kabler i tilgængeligheds-lejlighederne

 c. Der er ingen internet eller tv-kabler i tilgængelighederne. Dvs beboerne er dårligere stillet efter renoveringen mhp internet og tv. Fibia vil gerne installere internet og coaxkabler i lejlighederne. Fibia har desuden tilbudt, at hvis de får eneret på internettet i Klostervangen, vil de installere Fibia i alle klostervangens lejligheder for 0,00kr. Bestyrelsen lader juristen se på tilbuddet.

   d. skader på kloaknet med kloakvand på p-plads i Gg

 c. Udbedret. Regningen sendes til entreprenøren

   e. forslag til beboer møde.

 d. Alle bestyrelsens forslag gennemgås

   f.. beretningen hvem og forslag.

 e. Årsberetningens indhold diskuteres

   g.. beboermøde: hvem gør hvad? Formøde med dirigenten.   

    er vi klar????

 

f. Vi mødes kl 17.30 på hotel Scandic. Borde til modtagelse af beboere sættes op. Møde med dirigenten kl 18. Deltagelse fra AAB: Danny, Jan Hans, Bendt og Helle.

Formøde 1uge før afdelingsmødet: Per indkalder

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Grønne arealer og rengøring v./ Bentha

a.  Miljø-gruppen: Der er nu plantet urter og sat kartofler i højbedene.

- Rengøringen: Vi har nu fået et nyt rengøringsfirma. Der holdes tilsyn med firmaet. Hvis nogen ser nogen uregelmæssigheder, må man meget gerne melde det til service centeret

    b. Økonomi v./ Per

        - gennemgang af budget og regnskab.

 b. Økonomi: Gennemgang ag Klostervangens økonomi viser en huslejestigning på 4,6%. Bestyrelsen har ingen indvendinger

 

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

        billard rummet skal der stilles forslag om om der skal laves

        et udvalg til at styr lokalet eller andet? deri også ment om

        forslag til at indkøbe nået.

 c. Forslag stilles til afdelingsmødet af beboer.

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 
    a. Anders, headmaster af den Klostervangens nye hjemmeside, er kommet med et forslag.

 a. Arbejdet tages op igen, når den nye bestyrelse er valgt

    b. El-ladestandere

 

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB: Forslag om en ekstra bestyrelsesmedlem fra diverse afdelinger til Kreds 5

 a. Bestyrelsen stiller forslaget til repræsentantskabs mødet.

    b. el-lade standere.

 b. Se pkt a+b

6. Kontortid, mandag 2022-05-03, kl. 18.30 - 19.30, varetages af

     bestyrelsesmedlemmerne, bestyrelseslokalet, Beboerhuset

    Alex, Bentha, Karen, Lene 

 

7. Eventuelt.

 

    a. Beboerbanko

 a. 0 personer til børne banko og ca 30 personer til voksen banko. Hyggelig  aften og god stemning. Ny banko dag efter sommerferien.

    b. salg af billetter til Djurs Sommerland

 b. Onsdag den 4/5-2022 kl 18.30-19.30 i beboerhuset. 50kr for Klostervangens beboere og 250 kr for udefrakommende gæster.


   c. udsmidning af affaldsposer fra Gg´s altanvinduer                     c. Beboeren er lokaliseret. Beboeren får en regning for oprydning og rengøring plus

                                                                                                                 en skriftlig advarsel.

Referatet udfærdiges af Lene   [ INDSÆT SKABELONEN
"SIDST REDIGERET..." ]

 

 

 

Last updated 27-11-2022 16:00:01