Referat fra bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2022-09-26

Dagsorden

Deltagere
:
Alex, Bentha, Karen, Lene, Per, Steen

Gæster:
Mette og Thomas

Afbud fra Irene.

Tid: ca. 18.30 - ca. 22.00

Sted: Bestyrelseslokalet i beboerhuset

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Steen 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

 

 

 

 

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2022-08-29

 Godkendt uden kommentarer

2. Formanden orienterer:

 

    a. Nyt om helheds planen.

 a. Bestyrelsen har stadigt intet hørt fra projektgruppen. Projektmedarbejderne, der har kontor i beboerhuset flytter til AABs hovedkontor i Langelandsgade den 1/10-2022

    b. opsætning af Lade stander.

 b. Kim Hansen fra AAB har haft et møde med AURA ang. el-ladestandere. Per og Alex tager kontakt til Kim H. ang. status på dette møde

    c. Opsætning af hjertestartere.

 c. Hjertestartere er indkøbt. Sættes op i Grønnegade mellem nummer 113 og 115 og i Langelandsgade nummer 56 ved kældernedgangen.

    d. indkaldelse til markvandring.

 d. Datoer for markvandring: 27/10, 28/10 eller 31/10 mellem 8-15. Per kontakter Allan.

    e. svar til organisations bestyrelsen fra Per og Anne Mette.

    f. Brev fra beboer angående prisen på tørretromler.

e. Rettes og  Per sender svaret til org. bestyrelsen

f. Per svarer beboeren: Stil forslaget til afdelingsmødet. Best. har ingen kompetencer til at ændre priserne på vask og tørretumbler

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Grønne områder og rengøring  v./ Bentha

    - Beboerhaver ved fodboldbanen. E&M ønsker at lave beboerhaver på arealet

    - Referat fra billardrummet

 a.

- God ide. Dog er der et andet forslag om, at overlade arealet til Samsøgade skole, hvor eleverne kan få mulighed for at dyrke grøntsager. Et tredje forslag er at dele arealet mellem de to. E & M arbejder videre med ideen 

- Bestyrelsen har læst referatet og det er en spændende proces lokalet går igennem. Der opfordres til ikke at bruge flere penge til farveprøver, nu når malerfirmaet er kommet ind over sagen. Næste møde i billardgruppen er den 3/10 kl 17

    b. Økonomi v./ Per

 b. OK

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

 c. Beboerhusets festsal udlejes jævnligt. Gæsteværelset er stadigt ikke godkendt til overnatning

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 
    a. opsætning af ny hjemmeside, skal i gang sættes. Per snakker med Anders.

 a. Ønskes tirsdage og torsdage

    b. YYY

 

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB

 a. Ingen

    b. Ansøgning om lamper og 2 køleskabe til billardrummet v/ Alex

 

    c. Ansøgning fra gruppen Fællesspisning til tekstilduge, pris 3500kr. 

        Basisfødevarer: 2000kr = 5500kr

        Betaling: Voksne: 40kr, Børn mellem 8-14: 20kr og børn under 7 år: 0kr

        v/ Irene 

    d. Ansøgning om at udsende beboerbladet 1 gang/mdr. Inga kommer med 

         et prisoverslag v/ Lene 

    e. Kontormøbler fra projekt rummene v Lene (Svar til MS i aften)

    

 b. Alex kontakter Jan Bojsen ang. prisoverslag til nye lamper og opsætning i billardrummet samt 2 køleskabe

 

c. Bestyrelsen vil afvente indkøb af duge, til vi har set tilmeldingerne. Tove fra pensionistgruppen vil dog meget gerne stille x antal duge i  til rådighed for spisegruppen. Dugene tåler vask og kan tørretumbles.

Ang. indkøb af basisfødevarer: Basisvarer indkøbes og kvittering gives til kasseren. Bestyrelsen anbefaler at beboerne betaler ved tilmelding. Ud fra det indsamlede beløb købes der ind og laves mad. Priserne  overholdes, (måske er beløbet sat lidt for lavt) men bestyrelsen kan spæde til, hvis udgifterne overstiger det indsamlede beløb.

 

d. Hvis den nye pris for at lave et beboerblad 1 gang/mdr er nogenlunde lig med den gamle pris for beboerblad 4 gange/årligt, kan Inga bare gå i gang. Afventer prisoverslag. Lene kontakter Inga. Prisoverslaget er kommet, og det viser sig, at prisen for trykning af beboerbladet hver mdr. ligger langt over prisen som for trykning 4 gange årligt. Vi aftaler, at bladet udgives hver 2. måned og er på 8 sider pr gang. Der kan spares på sideantallet ved at nyttige tlf oplysninger kun kommer med ved hver 3. trykning

 

e. Per kontakter MS. Møblerne videregives til et boligsocial indsats i Herredsvang

6. Kontortid, mandag 2022-10-03 kl. 18.30 - 19.30, varetages af

     bestyrelsesmedlemmerne i beboerlokalet.

   Bentha, Per, Alex

 

7. Eventuelt.

 

    a. Service center midt har indkøbt en møbelhund og en sækkevogn til trapper, der kan bruges ved flytning. Beboere kan låne flyttetingene hos Danny mod et depositum.

 

    b. Beboerne i huset ved Langelandsgades nedkørsel ønsker at fælde et træ og lade grene og træflis blive liggende på jorden som biodiversitet. Dette er OK

 


    c. Der er klage over en bil, der rager ud af garage i

Grønnegade. Beboeren henvises til udlejningen i AAB

Referatet udfærdiges af Lene   [ INDSÆT SKABELONEN
"SIDST REDIGERET..." ]

 

 

  

Last updated 27-11-2022 16:04:23