Indkaldelse til bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2029-05-29

Dagsorden

Deltagere
:
Alex, Bentha, Karen, Jesper, Lene, Per, Jytte

Gæster:
...

Tid: ca. 18.30 - ca. 22.00

Sted: Bestyrelseslokalet, beboerhuset

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Alle
 

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2023-04-24

 Godkendt

2. Formanden orienterer:/ konstituering af bestyrelsen

 

    a. Valg af:

    1. Formand

    2. Næstformand

    3. Kasserer

    4. Sekretær/referent

    5. Tovholder til tjekliste til færdiggørelse af helhedsplanen

    6. Jura

    7. Økonomi

    8. Parkering

    9. Aktiviteter. Tovholdere:

    Banko

    Djurs Sommerland

    Sommerfest

    Beboerhusudvalg

    BKK-udvalg

    Grønne områder

    Rengøring

    Udlejning af beboerhus og færdiggørelse af AABs overtagelse af udlejningen

    Motionsrum

    Pensionistklub

    Miljø og energi

    beboer-udflugt

    andet

 

 

 

    b. Evaluering af afdelingsmødet

 

    c. Stillingtagen til Djurs Sommerland og Sommerfest

 

    d. Beboermøde med Jacobs spørgsmål med Direktøren og afdelingsbestyrelsen

 

    e. Jan Bojsen og Danny Madsen inviteres med til næste bestyrelsesmøde. Per laver tjekliste

 

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Grønne områder og rengøring v./ Bentha

 

    b. Økonomi v./ Per

 

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

 

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 
    a. Hjemmeside

 

    b. YYY

 

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB

 

    b. Øvrige

 

6. Kontortid, mandag 2023-06-05 kl. 18.30 - 19.30,

varetages af bestyrelsesmedlemmerne: 

 

7. Eventuelt.

 

    a. ...

 

    b. ...

 


 
Referatet udfærdiges af Lene   [ INDSÆT SKABELONEN
"SIDST REDIGERET..." ]

 

Last updated 11-09-2023 21:50:07